SP.A: "FAVV was onvoldoende gewapend door besparingen van de regering"

Het rapport van het FAVV over de aanpak van het Veviba-schandaal toont vooral aan dat het federaal voedselagentschap door de besparingen van de regering te weinig gewapend was om doortastend te kunnen controleren. Dat zegt SP.A-Kamerlid Annick Lambrecht in "De wereld vandaag".  Het FAVV verdedigt in het rapport zijn manier van werken.

Het parlement kreeg het langverwachte FAVV-rapport vanmiddag in handen, nadat minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) groen licht kreeg van het parket. In de tien pagina's tellende inleiding verdedigt het voedselagentschap de eigen aanpak, al geeft het ook mee dat er tussen 2014 en 2018 gesnoeid werd in het personeelsbestand - het ging van 1.161 naar 1.062 voltijdse medewerkers - waardoor er een "daling van de uitgevoerde opdrachten" was.

"Het FAVV geeft doorheen de tekst toch aan dat het onvoldoende gewapend is om efficiënt te kunnen controleren, omwille van de besparingen die de regering tussen 2014 en 2018 heeft doorgevoerd", zegt  Lambrecht. "Wij vragen ons af welke controles het voedselagentschap dan allemaal niét heeft kunnen doen."

Ook bij Groen is het dalende aantal controles bij het FAVV opgevallen. "We vragen ons nog altijd af waarom het aantal controles bij Veviba daalde in plaats van steeg", reageert Kamerlid Anne Dedry. "De controles moeten assertiever, en de communicatie met publiek en organisaties als Test-Aankoop moet beter en transparanter. We hebben een mentaliteitswijziging nodig."

Aanpak van het FAVV

Het verslag van het voedselagentschap over het dossier Veviba bestaat uit een inleidende tekst van tien pagina's en tien kaften met bijlagen. Die bijlagen kunnen door de parlementsleden op het commissiesecretariaat geraadpleegd worden.

In de inleiding wordt benadrukt dat de bijlagen over de externe audits bij Veviba vertrouwelijk zijn, aangezien het om engagementen gaat tussen het bedrijf en de onafhankelijke certifiërings- en inspectieorganismen. Deze documenten mogen dus niet verspreid worden aan derden, luidt de waarschuwing.

Het FAVV geeft een opsomming van alle stappen dat het ondernomen heeft na de vaststelling van de vervalste etiketten op het bevroren vlees dat in Kosovo aangetroffen werd. Begin oktober 2016 werd enkel fraude met de invriesdata vastgesteld, "op geen enkel ogenblik wordt in het verslag van dat onderzoek het woord 'bedorven' gebruikt", luidt het.

Het FAVV maakte de informatie op 7 oktober over aan de Belgische gerechtelijke autoriteiten. Om niet in het gerechtelijke onderzoek tussen te komen, werd besloten om geen parallel onderzoek te voeren in het invriesbedrijf. Wel heeft het agentschap meerder malen contact gehad met de onderzoeksrechter, vaak op verzoek van het FAVV zelf.

Twee verschillende dossiers

De fraude die in Kosovo ontdekt werd, heeft niet te maken met wat op 28 februari en 1 maart van dit jaar bij huiszoekingen in de versnijderij ontdekt werden en die meteen de intrekking van de erkenning van Veviba en het terugroepen van verdachte producten tot gevolg had.

In het verslag wordt voorts een overzicht gegeven van de initiatieven die het FAVV genomen heeft na de vaststellingen bij Veviba in Bastenaken. Wat de reële risico's betreft, wijst het erop dat het vlees rond de slachtwonden een risico voor de consument inhoudt omdat er mogelijk listeria in zou kunnen zitten. Voor wat het bevroren vlees betreft, lijkt er onder voorbehoud van de resultaten die nog ingewacht worden geen significant risico te bestaan.
 

Meest gelezen