4.000 jaar oude Soemerische haven ontdekt in Irak

Een Italiaans-Iraakse ploeg archeologen heeft de ruïnes van een 4.000 jaar oude Soemerische haven in Mesopotamië blootgelegd, een belangrijke ontdekking die nieuwe inzichten kan bieden in 's werelds oudste beschaving.

Soemeriërs vestigden zich meer dan 6.000 jaar geleden in Mesopotamië, een gebied in het huidige Irak bekend als de bakermat van de beschaving, waar ze het schrift, het wiel, de ploeg, irrigatie, de dag van 24 uur en de eerste stadstaten uitvonden.

Archeologen Licia Romano en Franco D'Agostino van de Universiteit Sapienza Rome zegden vandaag dat de antieke haven is ontdekt in Abu Tbeirah, een woestijnstad op 7 kilometer ten zuiden van de stad Nasiriya.

"Het is de oudste haven ooit die werd opgegraven in Irak. De enige overblijfselen van een haven die werden onderzocht, waren die van Ur, maar die dateren van 2.000 jaar later", zegden ze in een gemeenschappelijke verklaring.

Het havenbekken, 130 meter lang en 40 meter breed en met een capaciteit van negen olympische zwembaden, zou ook kunnen gediend hebben als een reusachtig reservoir en als een tank om overstroomd rivierwater op te vangen. Die ontdekking suggereert dat Soemerische stadstaten veel langer dan aanvankelijk gedacht in verbinding stonden met de rivierdelta van de Tigris en de Eufraat.

Het kan archeologen ook helpen meer inzicht te krijgen op de grote klimaatverandering van rond 2000 voor Christus, waarvan wordt verondersteld dat die een enorme droogte veroorzaakte in Mesopotamië en het einde van de Soemerische beschaving op gang bracht.

D'Agostino, een van de eerste buitenlandse archeologen die Irak binnen mocht na de oorlog die begonnen was met de Amerikaanse invasie van 2003 en de val van Saddam Hoessein, zei dat de haven van Abu Tbeirah bij toeval werd ontdekt.

De haven ligt in een zone die "behoorlijk was gehavend door moderne activiteiten". De archeologen dachten eerst dat de bodeminzinking waar de haven ooit lag een geul was die in moderne tijden was gemaakt. "Op een dag vonden we tijdens onze dagelijkse routine een schuttersputje in de aarde rond die bodeminzinking, en toen we naar beneden keken, zagen we stenen liggen. Dus moesten we de leeftijd van dat enorme bassin heroverwegen en beginnen te graven", lichtte hij toe.

Meest gelezen