Antwerpenaar heeft meeste klachten over lage-emissiezone

Uit het jaarverslag 2017 van Karla Blomme, de ombudsvrouw van Antwerpen, blijkt dat er vorig jaar in totaal zo'n 2.000 klachten waren. Die gingen vooral over de lage-emissiezone. Antwerpenaren vinden die nog te onduidelijk. De andere klachten gingen vooral over de loketwerking, de mobiliteit en de GAS-boetes.

"De meeste klachten van de Antwerpenaar gaan over de lage emissiezone", zegt Blomme. Mensen weten bijvoorbeeld niet hoe ze moeten checken of hun auto nog in de stad mag. 

Andere thema's die aan bod komen in de klachtenlijst zijn GAS-boetes, mobiliteit en loketwerking. "De stad zou nog meer rekening moeten houden met de mensen die digitaal niet mee zijn", zegt de ombudsvrouw nog. "Antwerpen heeft daar al heel erg op ingezet. Maar we moeten er over blijven waken dat ook voor dié mensen de dienstverlening gewaarborgd blijft."

Meest gelezen