Video player inladen ...

Kokkel is meest voorkomende schelp aan onze kust

De eerste Grote Schelpenteldag was ondanks het gure weer een succes. Afgelopen zaterdag verzamelden zo'n 400 vrijwilligers aan onze kust meer dan 30.000 schelpen.  Meest gevonden schelp was de kokkel.

Verspreid over 10 telposten - 1 per kustgemeente - raapten de vrijwilligers in totaal 30.200 schelpen. Van de meer dan 100 soorten die onze kust rijk is, werden er 58 gevonden. Van de kokkel werden de meeste exemplaren geteld: 7.024. De kokkel of hartschelp is een hartvormige geribbelde soort die aan onze kust vooral als fossiel voorkomt, en die grijsblauw of oranjebruin gekleurd is.

De tweede meest getelde soort is het nonnetje (6.472 exemplaren).  Het nonnetje wordt ook wel "portemonneetje" genoemd omdat de schelp uit twee kleppen bestaat die door een slotband worden samengehouden, ook al is het diertje dat er in leefde dood.  

Purperslak en exoten

Van de purperslak die rond 1980 voor onze kust geheel verdween (door vervuiling), werden 5 exemplaren gevonden. Wat er op wijst dat de soort geleidelijk aan aan het terugkeren is. 

Ten slotte werden ook nog heel wat exoten gevonden, schelpen die hier oorspronkelijk niet thuishoorden. Van de Amerikaanse boormossel, de Japanse oester en het muiltje werden in totaal bijna 4.000 schelpen opgeraapt. Dat is 13 procent van alle opgeraapte schelpen.