Magistraten protesteren tegen besparingen justitie

Op het Poelaertplein voor het Justitiepaleis in Brussel hebben enkele honderden magistraten geprotesteerd tegen de besparingen bij justitie. Volgens hen zijn heel wat gerechtsgebouwen er slecht aan toe, en er is onder meer ook een groot personeelstekort. 

Enkele honderden magistraten kwamen vanmiddag bijeen op het Poelaertplein in Brussel, vlak voor het Justitiepaleis. Ze protesteerden tegen de besparingen bij justitie. Volgens hen verkeert justitie in een crisis. De gerechtsgebouwen zijn er bijvoorbeeld slecht aan toe, klinkt het, de informatisering laat op zich wachten en is er ook een groot personeelstekort. 

Het parket van Luxemburg, dat onder vuur ligt in het Veviba-schandaal, telt 11 magistraten in plaats van 20

Manuela Cadelli van de Association Syndicale des Magistrats

"De wet bepaalt onze kaders maar de regering overtreedt die wet al jaren met de glimlach", zegt Manuela Cadelli van de Association Syndicale des Magistrats. "In sommige regio's bedraagt de personeelsbezetting zelfs geen 80 procent van wat het kader hoort te zijn, of zelfs minder. Het parket van Luxemburg, dat nu onder vuur ligt in het Veviba-schandaal, telt 11 magistraten terwijl dat er 20 zouden moeten zijn. Hoe kan het dan naar behoren werken? Hoe wil men dat justitie ingewikkelde financieel-economische fraude opspoort en vervolgt als daar geen magistraten voor zijn?"

"En dan voorziet de regering voor 2019 een bijkomende besparing van 2 procent", gaat Manuela Cadelli verder. "Wij dringen er daarentegen op aan dat de regering de voorstellen volgt die het College van Hoven en Rechtbanken heeft gedaan in haar Blauwdruk voor een verzelfstandigd beheer. Dat was een politiek matuur voorstel om de financiering te organiseren volgens de echte noden. De onderhandelingen daarover liggen echter al maanden, zo niet jaren stil."

De honderden magistraten vormden vandaag samen de woorden 'Justice Help!'

Meest gelezen