Minder letselongevallen bij motorrijders ondanks toegenomen aantal op de weg

Hoewel de afgelopen tien jaar het aantal motorrijders met 28 procent is toegenomen, deden zich bij dit type weggebruiker in diezelfde periode bijna een vierde minder letselongevallen voor. De veiligheid van de motorrijders is er dus op vooruitgegaan, al zijn ze nog altijd het vaakst betrokken bij de meest dodelijke ongevallen, blijkt uit cijfers van Vias institute.

De daling van het aantal letselongevallen met motorfietsers geldt echter niet voor het Brussels Gewest. Daar zijn ze in tien jaar tijd met een vijfde toegenomen.

Dagelijks gebeuren er gemiddeld acht motorongevallen per dag, goed voor een kleine 3.000 op jaarbasis. Hoewel de veiligheid van motorrijders erop vooruitgegaan is, zijn ze nog steeds betrokken bij de meest dodelijke ongevallen. Dat is te verklaren door de combinatie van snelheid en een gebrek aan beschermend koetswerk bij motorrijders.

Op 1.000 letselongevallen vallen er 28 dodelijke slachtoffers onder de motorrijders, ten opzichte van 8 fietsers, 11 automobilisten en 19 voetgangers.

De ernst van de motorongevallen verschilt erg per regio. In Wallonië vallen er per 1.000 letselongevallen met een motorfiets 44 doden, in Vlaanderen zijn dat er 25. In Brussel "slechts" 6.

Een opvallende vaststelling is dat de motorrijders die betrokken raken bij een ongeval in Vlaanderen en Wallonië ouder worden. In 2005 was die gemiddelde leeftijd 35 jaar, vorig jaar 40. In Brussel is opnieuw een omgekeerde beweging te zien. Daar was de gemiddelde leeftijd van een motorrijder betrokken bij een ongeval vorig jaar 35, in 2013 was dat nog 38.

Gekeken naar het soort ongevallen, zien we dat motorrijders in 32 procent de controle verliezen en in 30 procent niet opgemerkt worden. In het eerste geval liggen overdreven snelheid, rijden onder invloed van alcohol en een gebrek aan ervaring vaak aan de oorzaak. In het tweede geval is dat de aandacht van de andere weggebruiker, en de snelheid van de motorrijder.

Meest gelezen