Aantal dopen bij jongeren en volwassen stijgt jaar na jaar

Ook al gaat de Kerk bij ons al jaren door diepe dalen, toch blijft het aantal mensen dat zich op latere leeftijd laat dopen stijgen. Dat blijkt uit de cijfers van de Belgische bisschoppen­conferentie, die het christelijk weekblad Tertio verzamelde. VRT Nieuws mocht ze inkijken. En sprak met Sien Callebaut, die zich laat liet dopen.

Dit jaar zullen er 239 jongeren (vanaf 14 jaar) en volwassen gedoopt worden, op "latere leeftijd" zeg maar. Dat aantal is dus al jaren in stijgende lijn. In 2010 waren het er nog 143, in 2014 lieten 186 mensen zich dopen, nu dus 239. 

"Niet dat de kerken daarmee vollopen, een "revival" is het niet, maar het is wel een hoopvol teken dat ook in deze seculiere cultuur mensen nog altijd geraakt kunnen worden door het evangelie en de boodschap van Christus", zegt Emmanuel Van Lierde, hoofdredacteur van Tertio. 

"Onlangs raakten de cijfers bekend dat tegenwoordig minder dan de helft van de kinderen nog wordt gedoopt. Dan krijg je automatisch een grotere groep mensen die op volwassen leeftijd zélf kan beslissen om toe te treden tot de Katholieke Kerk of niet. Dat verklaart natuurlijk ook voor een deel die cijfers."

In steden meer allochtonen, elders meer autochtonen, het is echt heel divers

Emmanuel Van Lierde, hoofdredacteur Tertio

"Volwassenen leggen een speciaal traject af, het catechumenaat, waarin ze voorbereid worden op de nieuwe stap in het leven. Dat duurt een jaar, soms zelfs twee jaar." In de Paasnacht doen ze dan ook vaak drie sacramenten ineen: ze worden gedoopt, ze krijgen ook het vormsel en ze gaan voor de eerste keer naar de communie.

Wie zijn ze?

Wie zijn al die mensen die voor een laat doopsel kiezen? "Het zijn mensen die een soort eerste verliefdheid hebben voor het geloof en die stap zetten. Vaak zijn het ook mensen die moeilijkheden hebben ervaren in het leven. Sterfgevallen, ander lijden, burn-outs, het kan van alles zijn. Zij zijn zich dan zinvragen beginnen te stellen en komen zo al eens naar het evangelie toe", verklaart Van Lierde. 

"Het is trouwens demografisch en sociologisch een mix van alles. Van jongeren tot gepensioneerden. In steden als Antwerpen en Brussel zie je vaak mensen van allochtone afkomst, elders dan vaak meer autochtonen. Het is echt heel divers."

Cijfers per bisdom (2018)

  • Mechelen-Brussel: 114 (80 in Brussel, 18 in Vlaams-Brabant, 16 Waals-Brabant)
  • Antwerpen: 25
  • Gent: 12
  • Brugge: 11
  • Hasselt: 5
  • In het bisdom Doornik zijn er 52 late dopen, in Luik 11, in Namen 9.

Getuigenis: Sien Callebaut was al 24 jaar oud toen ze zich liet dopen

Sien Callebaut uit Ninove is dus op latere leeftijd gedoopt want bij haar thuis geloofden ze niet: "Mijn ouders zijn eerder antikatholiek, ik heb nooit godsdienst gekregen op school, maar mijn ouders lieten mij wel volledig vrij. Ze hebben mij mijn geloof laten ontdekken. En dat kwam vooral door een tante en een grootmoeder van mij. Ik zag welke kracht zij putten uit hun geloof. Dat heeft me de stap doen zetten, samen met de fascinatie voor geloof die ik al van in mijn kinderjaren had."

Callebaut zegt dat ze eigenlijk nooit vreemde reacties heeft gekregen op haar beslissing, wel integendeel. "En na mijn doopsel ben ik het echt gaan beleven en gaan delen met andere mensen. Terwijl het daarvoor eerder iets was wat mij aantrok, is het nu een deel van mijn leven geworden."

"Je haalt er heel veel liefde uit, daardoor kan je ook heel veel liefde geven. Ik vind dat wonderbaarlijk en krachtig, eigenlijk heel bijzonder", zegt Callebaut, die duidelijk geen spijt heeft van haar beslissing. 

Jongeren van nu hebben een authentieker geloof, ze beleven het meer

Sien Callebaut liet zich als 24-jarige dopen

Haar contact met het geloof zette zich ook voort op professioneel vlak: "Ik was leerkracht Frans en Spaans. Ik deed dat graag, maar het was niet mijn echte roeping. Nu ben ik communicatiemedewerker bij IJD, Jongerenpastoraal Vlaanderen. Ideaal omdat je met jongeren op weg kan gaan, op een open manier, maar inhoudelijk ben je wel met het geloof bezig."

Callebaut ziet trouwens een andere geloofsbelevenis nu: "De jongeren van nu hebben een authentieker geloof. Ze weten waarin ze geloven. Ze zullen meer het vertrouwen en de liefde uitstralen die het geloof brengt."

En wat mochten er kinderen komen bij Sien? "Ik ga hen zeker dopen en meenemen naar de mis. Ik wil hen dat tonen, maar ik breng hen natuurlijk ook in contact met hun grootouders. Dan zien ze ook hoe het is om afstand te nemen van het geloof."

Meest gelezen