Videospeler inladen...

Advocaat prins Laurent: "De dotatie is al afgepakt nog voor het parlement zich heeft uitgesproken"

De advocaat van prins Laurent verdedigt zich vandaag in het parlement tegen de beslissing van de regering om 15 procent van zijn dotatie in te houden. Het parlement moet die beslissing nog goedkeuren. Daarom wilde de advocaat zich komen verdedigen. Alleen: blijkbaar heeft Laurent zijn straf ondertussen al gekregen. "Toen de prins in januari zijn dotatie kreeg, was er al 15 procent afgehouden", aldus de advocaat.

Op alle mogelijke manieren heeft de regering de rechten van prins Laurent met de voeten getreden, vindt zijn advocaat. De premier had al gezegd dat de prins een straf zou krijgen nog voor dat binnen de regering besproken was. Nu is ook de dotatie al ingehouden nog voor dit is goedgekeurd in het parlement en het is niet correct dat politici in dit geval als rechter moeten optreden, vindt de advocaat. 

Dossier onvolledig?

De advocaat zegt dat hij in december een mail heeft gestuurd naar de regering om te zeggen dat de prins een straf van de regering zou aanvaarden, als die straf eerlijk is. De advocaat onderstreept dat dit niet wil zeggen dat de prins erkent dat er fouten zijn gemaakt, maar dat hij bereid is om mee te werken met de regering.

"We zijn bereid een straf te aanvaarden. Eén die lager is dan de straf die nu wordt voorgesteld, want die is buiten proportie. Als die straf kan zorgen voor juridische rust. Aan dat voorstel van ons heeft de regering geen gehoor gegeven." De e-mails zaten volgens de advocaat zelfs niet in het dossier van Laurent.

"Kwaad opzet van de regering"

Volgens de advocaat van Laurent is er sprake van kwaad opzet aan de kant van de regering. "Een journalist van persagentschap Belga was aanwezig op de bewuste receptie in de Chinese ambassade. Daar werden toen geen vragen over gesteld. Tien dagen later staat er plots een artikel in De Standaard dat er geen toestemming was gevraagd en dat de prins dat wel had moeten doen. 

De toestemming om aanwezig te zijn moest volgens de advocaat afgeleverd worden door minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR). "De Standaard moet dus haar informatie hebben gehaald bij de minister zelf of bij zijn kabinet." Volgens de advocaat toont dit aan dat de regering van slechte wil is.

Daarna heeft de premier in de pers gezegd dat de prins een straf verdient. Volgens de advocaat van Laurent was het niet de bevoegdheid van de premier om zoiets te zeggen. "Het is de regering die de straf moet voorstellen en het parlement die de straf moet goedkeuren."

Advocaat was te laat

Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) schorste vanmorgen na opening de zitting van de commissie, omdat de advocaat van prins Laurent op dat moment nog niet aanwezig was in het parlement.

Uiteindelijk dook de advocaat op en kon de zitting worden geopend. Hij wijt zijn laattijdigheid aan het feit dat hij niet alle documenten heeft gekregen van de regering, en dat hij tot op het laatste moment heeft moeten ijveren om die documenten te verkrijgen. Opnieuw een aanwijzing dat de procedure niet correct verlopen is, aldus de advocaat.

Hij wordt hierin bijgetreden door de Kamerleden Hendrik Vuye en Veerle Wouters (Vuye & Wouters). Ze klagen aan dat ze nog steeds geen dossier ontvangen hebben. "Hoe kunnen wij nu een beslissing nemen?", aldus Wouters. "Het is opvallend dat het lijkt alsof wij de prins verdedigen", aldus Vuye. "Maar als jurist kan je alleen maar vaststellen dat hier fouten zijn gemaakt."

De advocaat van Laurent had eerder al laten verstaan dat hij misschien naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zou stappen als de prins een straf krijgt. "Een zaak die hij met gemak zal winnen", aldus Vuye.

Videospeler inladen...

"Laurent had het recht om op die receptie te zijn"

De advocaat blijft er ook bij dat Laurent geen toestemming had moeten vragen voor zijn bezoek aan de ambassade. "Er waren ook Belgische sprekers aanwezig. Dit was geen event, enkel en alleen van het Chinese leger. Ons land onderhoudt goede banden met China, en Laurent was persoonlijk uitgenodigd. Dit zijn gewoon persoonlijke contacten."

"Leden van de koninklijke familie mogen ingaan op uitnodigingen als die de belangen van het land niet schaden en als het hun waardigheid niet aantast."

Volgens de advocaat heeft prins Laurent geen enkele officiële functie. "Hij vertegenwoordigt het land op geen enkel mogelijke manier."

Videospeler inladen...

Meest gelezen