Videospeler inladen...

Kamercommissie keurt gedeeltelijke intrekking dotatie prins Laurent goed

In de bijzondere Kamercommissie, die de dotaties van de koninklijke familie bespreekt, konden vanmiddag vragen gesteld worden aan de advocaat van prins Laurent. Nadien stemden 12 commissieleden voor de gedeeltelijke intrekking van de dotatie, één commisielid stemde tegen.

De 13 commissieleden moesten beslissen over de inhouding van de dotatie van prins Laurent. Uiteindelijk stemden 12 leden in met het voorstel van de regering om 15 procent van de dotatie voor dit jaar af te houden. Volgende week moet de voltallige Kamer zich nog uitspreken. 

Bij de 13 leden in de speciale Kamercommissie was er vanmiddag weinig animo om meester Arnauts, de advocaat van prins Laurent, het vuur aan de schenen te leggen. Die kwam de prins verdedigen in de Kamer. "Het is duidelijk dat niemand er zin in had vandaag. De beslissing is binnen de regering al lang gevallen. En de oppositie heeft hier weinig bij te winnen", zegt Verschelden. "Want moeten ze dan de verdediging van prins Laurent opnemen? Niemand wil zijn vingers hieraan verbranden."

Vuye vraagt spreektijd, maar krijgt die niet

Kamerlid Hendrik Vuye (Vuye & Wouters) vroeg Kamervoorzitter Siegfried Bracke om spreektijd, maar kreeg die niet. Omdat de kwestie (nog) niet behandeld wordt in de plenaire vergadering, maar wel in een bijzondere commissie, aldus Bracke.

"Meneer Bracke heeft ons dat eerder nochtans toegestaan, maar misschien is hij dat vergeten", aldus Vuye. "De huidige wet rond de dotaties is volgens ons een onmogelijke constructie die niet kan werken. Maar ik denk dat de grond van de beslissing in dit dossier al genomen is, en niet meer zal veranderen. Niemand wil de premier in zijn hemd zetten, als er binnen de meerderheid al een akkoord is."

"Wat ons betreft, mag die wet rond de dotaties nochtans afgeschaft worden", meent Wouters. "Er is nood aan een duidelijke nieuwe wet hierover, voor eventuele sancties kunnen volgen."

Beraadslaging en beslissing

Na de bijzonder korte zitting hebben de leden van de Kamercommissie zich teruggetrokken om zich over de kwestie te beraden achter gesloten deuren. "We hebben van meester Arnauts gehoord wat je van een advocaat kan verwachten. Het is belangrijk dat we hem zelf aan het woord hebben gehoord, voor we hierover een oordeel vellen", aldus commissielid Sonja Becq (CD&V). Arnauts zelf liet in een korte reactie in "Villa Politica" verstaan dat hij "blij was om bepaalde elementen te kunnen aanbrengen" en dat hij erop rekent dat de bevoegde parlementsleden "hun verantwoordelijkheid opnemen". (bekijk de video onderaan het artikel)

Videospeler inladen...

Of die beraadslaging lang zal duren, is nog maar de vraag, meent Verschelden. "De commissieleden zullen niet over één nacht ijs gaan: Laurents advocaat zal alles met argusogen uitpluizen. Juridisch moet het plaatje kloppen. Prins Laurent kennende zal hij - volledig trouw aan zijn imago van rebelse prins - zijn juridische strijd nog voortzetten. Hij kan nog naar een burgerlijke rechtbank trekken, en ook naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het einde van deze saga is nog niet in zicht."

Volgende week komt dit dossier voor in de plenaire vergadering van de Kamer. Daar wordt het rapport van de commissie over dit dossier besproken. Dan beslist het parlement na een debat of het de beslissing van de commissie volgt. "Als we daar wél onze twee minuten spreektijd krijgen, dan zullen we die zeker benutten", aldus nog Veerle Wouters.

Meest gelezen