Videospeler inladen...

Nieuw systeem kinderbijslag: soms tot tienduizenden euro's verschil

Het nieuwe kinderbijslagsysteem kan grote financiële gevolgen hebben. Sommige gezinnen zullen tot 10.000'en euro's minder krijgen. De studiedienst van de Gezinsbond maakte de berekeningen, op vraag van "Terzake". Vlaams minister van Gezin Jo Vandeurzen (CD&V) verdedigt het systeem en wijst op de sociale correcties.

Alle kinderen die vanaf 1 april worden verwekt en dus 9 maanden later geboren worden, in januari 2019, zullen onder het nieuwe kinderbijslagsysteem vallen.

In de huidige kindergeldregeling krijgt u per kind meer geld. Voor het eerste kind krijgt u 92 euro, voor het tweede kind 170 euro en zo loopt dat voort op. Bovendien krijgt u naarmate de kinderen ouder worden meer geld.

Vanaf 2019 verandert de hele regeling. Dan krijgt u een vast bedrag per kind: 160 euro per maand. De nieuwe regeling zal voordeliger zijn voor gezinnen met 1 kind. Want het eerste kind krijgt meer geld dan in de oude regeling. En over een periode van 22 jaar gaat het over meer dan 13.000 euro. Wie vanaf 2019 een groot gezin wil, zal minder geld krijgen van de overheid dan vroeger. In de simulatie van de Gezinsbond krijgt een gezin met 4 kinderen in het slechtste geval 65.000 euro minder in de nieuwe regeling.

Combinatiegezinnen

Er is nog een categorie die minder zal krijgen door de nieuwe regeling: gezinnen die nu al een kind hebben en er nog één bijkrijgen vanaf 2019. Zij zullen het oude en nieuwe systeem van kinderbijslag combineren. We noemen ze hier de combinatiegezinnen. 

Een voorbeeld: wie vandaag al één kind heeft, krijgt het lage bedrag (92 euro) van de oude regeling. En voor het tweede kind dat vanaf 2019 geboren wordt, krijgen de ouders niet de 170 euro met leeftijdsbijslag uit het oude systeem, maar de 160 euro uit de nieuwe regeling. Eigenlijk krijgen ze een combinatie van twee lagere bedragen. In totaal zal het verschil oplopen tot 11.000 euro.

Wie vandaag al één kind heeft en er vanaf 2019 nog twee bij krijgt zal door een combinatie van de systemen 45.000 euro minder krijgen. En dat loopt nog op voor een vierde kind: dan zal die in totaal 78.000 euro minder krijgen.

Hoge bedragen

"Dat die bedragen zo hoog zijn, komt doordat we over de hele jeugd van een kind (tot 22 jaar) kijken. Bovendien voorziet de nieuwe regeling geen leeftijdsbijslagen", zegt Yves Coemans van de Gezinsbond. "Kinderen worden duurder naarmate ze ouder zijn. In de oude regeling krijgen ze op 6, 12 en 18 jaar een leeftijdsbijslag. In de nieuwe regeling niet. De regering heeft geen geld voorzien om die gezinnen te compenseren. Volgens onze ruwe schatting gaat het volgend jaar alleen om 37.000 gezinnen."

Al moet er ook genuanceerd worden: een deel van de gezinnen zal in functie van het inkomen een sociale toeslag krijgen. Die gezinnen met 1 kind in de oude formule en twee in de nieuwe formule zullen geen 45.000 euro minder krijgen, maar wel slechts een goeie 1000 euro. Voor nog grotere gezinnen gaat het niet om 78.000 euro minder, maar wel ruim 18.000 euro minder, dankzij de sociale correcties. 

Kritiek Raad van State

Enkele weken geleden kwam er nog forse kritiek van de Raad van State op de nieuwe kindergeldregeling, specifiek op het punt van de combinatiegezinnen. De Raad van State vindt het verlies dat gezinnen pakken omdat ze kinderen hebben in twee systemen niet evenredig. Vlaams minister van Gezin Jo Vandeurzen laat weten dat hij niet van plan is om de nieuwe regeling te wijzigen. 

Vandeurzen verdedigt

Bevoegd Vlaams minister van Gezin Jo Vandeurzen (CD&V) verdedigt het nieuwe systeem als "evenwichtig" en een "hele stap vooruit in het Vlaamse gezinsbeleid". "De regering heeft gekozen voor een systeem waarbij vooral een duwtje gegeven wordt aan startende gezinnen en heeft heel sterk ingezet op sociale correcties. Daar zullen ook gezinnen met kinderen die nu reeds geboren zijn voor een stuk van mee kunnen genieten." De minister gaat het systeem niet aanpassen, ook niet voor combinatiegezinnen. Maar Vandeurzen zegt wel dat er een monitoringscomité is voorzien die het systeem zal evalueren.

Volgens oppositiepartij SP.A mag de nieuwe kinderbijslag na twee indexsprongen niet nogmaals ten koste van de gezinnen vandaag ingevoerd worden. Vlaams fractleider Joris Vandenbroucke vindt dat de minister overgangsmaatregelen moet nemen om het verlies te compenseren. "Van de gezinnen vandaag zou er niemand op achteruitgaan, zo klonk het meermaals bij monde van de minister. Vandaag stellen we vast dat tienduizenden gezinnen een derde keer zullen benadeeld worden, wanneer zij in de situatie verzeilen waarbij ze de combinatie van oude en nieuwe kinderbijslag ontvangen. Minister Vandeurzen breekt dus zijn belofte. Dat is onaanvaardbaar." 

Videospeler inladen...

Meest gelezen