Videospeler inladen...

Toestand Vlaamse autosnelwegen in 2017 verbeterd maar gewestwegen scoren onvoldoende

De globale toestand van de autosnelwegen in Vlaanderen is in 2017 opnieuw verbeterd. Dat blijkt uit een rapport van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) dat Belga heeft kunnen inkijken. Volgens datzelfde rapport krijgen steeds meer gewestwegen in Vlaanderen een onvoldoende. De verslechtering tekent zich af in alle provincies. 

Uit het rapport blijkt ook dat de onderhoudsachterstand op de autosnelwegen binnen een aantal jaar opnieuw kan oplopen als er onvoldoende geïnvesteerd wordt.

De methode die in het rapport gebruikt wordt, laat ook toe om de evolutie van de toestand van het wegennet te voorspellen. Op die voorspellingen worden vervolgens een aantal budgettaire scenario's losgelaten, gaande van een scenario zonder investeringen tot een soort technisch droomscenario ('technisch optimum'-scenario) waarbij geen rekening is gehouden met de kosten van de ingrepen.

Uit de berekeningen blijkt dat een budget van 32 miljoen euro per jaar in principe volstaat om de onderhoudsachterstand op korte termijn weg te werken. Maar daarbij zou er op langere termijn sprake kunnen zijn van kwaliteitsverlies. In het technisch ideale scenario zou 44,9 miljoen euro per jaar nodig zijn.

Neerwaartse trend

Uit de rapporten, die vandaag worden voorgesteld in het Vlaams Parlement, blijkt tegelijk dat er een sterke toename is van het aantal gewestwegen dat een onvoldoende score krijgt. De verslechtering tekent zich af in alle provincies. "Dit is geen goede evolutie. Nieuwe investeringen zijn nodig om de achteruitgang te kenteren", zo staat te lezen in de documenten.

Met name in Antwerpen is de toename opvallend, van 17,4 procent in 2011 naar 27,1 procent in 2015. Ook in Oost- en West-Vlaanderen is sprake van "een systematische achteruitgang van de toestand van het wegennet". "De oorzaak hiervan ligt in het gebrek aan structureel onderhoud. Om de achterstand weg te werken en deze evolutie te kenteren moeten de budgetten voor de gewestwegen aanzienlijk verhoogd worden", staat in het rapport.

Alles samen behalen de gewestwegen in Limburg veruit de beste score. Daar scoort 61 procent van de gewestwegen normaal of uitstekend en maar 20,5 procent onvoldoende of matig.

Meest gelezen