De Roover: "SP.A speelt onder één hoedje met militairen die informatie achterhouden voor minister"

Volgens de N-VA-fractievoorzitter in de Kamer, Peter De Roover, speelt de oppositiepartij SP.A "onder één hoedje met militairen die informatie achterhouden voor de minister". Nadat de legertop bewust een rapport niet had doorgegeven aan minister van Defensie Steven Vandeput, stapte een klokkenluider naar SP.A. Die klokkenluider had volgens de Roover naar de minister moeten stappen en heeft dus een fout gemaakt. Voor SP.A-Kamerlid Dirk Van der Maelen is dat het bewijs "dat N-VA nog steeds niet begrepen heeft hoe ernstig dit is".

N-VA pikt het niet dat oppositiepartijen roepen om het ontslag van defensie­minister Steven Vandeput (N-VA), nog voor er een duidelijk onderzoek is geweest over de F-16-heisa. Vliegtuigbouwer Lockheed Martin maakte een rapport waarin staat dat de huidige gevechtsvliegtuigen langer meekunnen dan aanvankelijk gedacht, maar dat rapport raakte nooit bij de bevoegde minister.

"Militairen mogen informatie niet achterhouden voor de minister. Namen van mensen die dit gedaan hebben moeten bovenkomen", zegt Peter De Roover (N-VA) in "De ochtend" op Radio 1. Volgens De Roover moet die logica echter gelden voor alle militairen die niet naar de minister zijn gestapt, ook klokkenluiders.

"Militairen die informatie niet hebben doorgegeven aan de minister maar wél aan SP.A hebben hun rol niet gespeeld. Hij had in plaats van SP.A op de hoogte te brengen, naar de minister moeten stappen. SP.A speelt onder één hoedje met militairen die informatie achterhouden voor de minister."

SP.A: "Dit gaat over de legertop. Als een ondergeschikte militair naar de minister gaat, kost het hem zijn kop."

Voor SP.A-Kamerlid Dirk Van der Maelen betekenen de uitspraken van de Roover dat N-VA "de ernst van de situatie niet begrijpt". 

"In het leger is er bendevorming aan de gang. Er is sprake van valsheid in geschrifte. Het waren de absolute topmilitairen die hierbij betrokken zijn. Elke militair die onder die top werkt, weet dat het zijn kop kost als je die informatie doorgeeft aan de minister. Gelukkig is er één of zijn er meerdere personen die beslist hebben: genoeg is genoeg."

Meest gelezen