BELGA/ ERIC LALMAND

Dubbele dagvaarding voor Vlaamse overheid wegens slechte luchtkwaliteit

Milieuorganisatie Greenpeace, Antwerpse actiegroepen en burgers dienen een dubbele dagvaarding in tegen de Vlaamse regering, omdat die te weinig onderneemt tegen de luchtvervuiling.  

Greenpeace had eerder al de Vlaamse en de Waalse regering in gebreke gesteld, omdat ze geen representatieve metingen hadden gedaan van de luchtkwaliteit. Nu dagvaardt de milieuorganisatie de regeringen vanwege wat ze noemt “de halsstarrige weigering om het probleem van de lucht­verontreiniging ernstig te nemen.” Zo zou Wallonië nog altijd te veel meetpunten hebben buiten de steden. In Vlaanderen is het nog wachten op een luchtkwaliteitsplan.

Uit de nieuwe modelkaarten van de Vlaamse Milieumaatschappij blijkt dat in nogal wat steden en gemeenten de Europese norm voor stikstofdioxide wordt overschreden. Dat is een stof die vooral door dieselwagens wordt uitgestoten en schadelijk is voor de gezondheid en het milieu. Greenpeace vraagt daarom voor heel Vlaanderen concrete maatregelen om het probleem snel en grondig aan te pakken. Elke beslissing of ingreep die het diesel­verkeer aanmoedigt, is dus uit den boze, vindt de milieubeweging.

Luchtsaneringsplan voor Antwerpen mist ambitie

Voor Antwerpen bestaat al een luchtsaneringsplan omdat eerdere metingen daar ongezonde concentraties van stikstofdioxide lieten zien. Maar de actiegroepen Ademloos, Straten-Generaal en een aantal burgers, onder wie schrijver Jeroen Olyslaegers, verzetten zich ertegen. Het plan gaat niet ver genoeg, zo luidt de kritiek.

De regering had een studie besteld bij de VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, maar daar is niet veel mee gedaan, zegt Thomas Goorden van Straten-Generaal. “Als je de studie naast het plan legt, zie je dat heel wat werkbare voorstellen uit de studie niet in het plan staan. Bovendien wordt de Europese norm pas tegen 2030 gehaald en zelfs dan niet overal. Terwijl we die in 2010 hadden moeten halen. Dat is dus 20 jaar te laat. Niet vergeten dat het hier om maatregelen gaat die bijzonder veel vroegtijdige sterftes  kunnen vermijden”.

Met het plan voor Antwerpen halen we de Europese norm tegen 2030 en zelfs dan niet overal. Dat is 20 jaar te laat

Thomas Goorden, Straten-Generaal

Het departement Omgeving werkt volop aan een luchtkwaliteitsplan voor heel Vlaanderen, zo luidt het op het kabinet van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege, dat zou deze zomer klaar zijn. Als de rechter de milieubewegingen gelijk geeft, zou dat nog wat vroeger moeten gebeuren.

Meest gelezen