Gent start met praktijktesten tegen discriminatie holebi's

Holebi's die in Gent een huis willen huren worden vaak gediscrimineerd op basis van hun geaardheid. De stad wil daarom praktijktesten invoeren om discriminatie van holebi's op de woningmarkt op te sporen. Gent voerde eerder al praktijktests in om te onderzoeken of mensen met een vreemde afkomst of beperking niet benadeeld worden. Uit die testen bleek dat er minder dan vroeger wordt gediscrimineerd. 

Gent wil praktijktesten invoeren om discriminatie van holebi's op de woningmarkt op te sporen. "We krijgen veel signalen dat holebi's worden gediscrimineerd op basis van hun geaardheid, een bijzonder jammere zaak", zegt schepen van Gelijke Kansen Resul Tapmaz (SP.A). Eind vorig jaar bleek dat allochtonen en mensen met een beperking in Gent minder worden gediscrimineerd dankzij gelijkaardige praktijktesten.

De stad Gent voerde in 2016 als eerste lokale overheid in Europa structurele praktijktesten in om discriminatie op basis van afkomst en beperking te bestrijden. Die praktijktesten worden binnenkort uitgebreid. "Er is een akkoord met de universiteit van Gent en In-Gent, afdeling integratie en inburgering dat de testen uitvoert. We gaan nu ook de discriminatie op holebi's inbedden in onze praktijktesten", zegt Tampaz.

Onderzoek bewijst nut

Uit de resultaten blijkt dat praktijktesten de discriminatie van huurders met een allochtone afkomst deed terugvallen van 26 tot 14 procent. Ook de discriminatie van mensen met een beperking viel terug van 21 naar 15 procent. De twaalf Gentse makelaars die na de invoering van de praktijktesten bleven discrimineren, worden nu begeleid door het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia.

Gisteren bleek bij de aftrap van het Vlaams stedennetwerk tegen racisme dat ook Brugge en Leuven overwegen om een eigen versie van praktijktesten in te voeren om discriminatie op de huurmarkt tegen te gaan.

Meest gelezen