Videospeler inladen...

Regering-Michel trekt bij begrotingscontrole meer geld uit voor veiligheid en justitie

De federale regering houdt vast aan zijn oorspronkelijke engagementen: de koopkracht en strijd tegen armoede blijven belangrijk, maar het begrotingstekort moet binnen de voorziene perken blijven. Dat hebben premier Michel en zijn bevoegde ministers gezegd op een persconferentie. Verder gaat er meer geld naar veiligheid en justitie, worden de opvangplaatsen voor asielzoekers afgebouwd, en verlagen de lasten op arbeid in de e-commerce.

"We hebben ervoor gekozen om onze initiële engagementen te respecteren: de zaken die we belangrijk vinden, blijven we au sérieux nemen, maar tegelijk moeten we een buffer inbouwen en voorzichtig blijven", zo stak premier Michel van wal. "Onze doelstelling, een tekort van 0,68 procent van het bbp moet haalbaar zijn. We gaan maar uit van een voorzichtige groei."

Bij de begrotingscontrole bekijkt de regering of de eerdere cijfers uit de begrotingsopmaak goed zitten, en welke stappen daartoe eventueel ondernomen worden. De regering moest deze keer op zoek naar 1,271 miljard euro, om de begroting op koers te houden. "De strijd tegen armoede is en blijft een permanente uitdaging, daar ondernemen we nu nieuwe stappen. Vermits veiligheid en Justitie onze aandacht blijven vragen, hebben we ervoor gekozen om de capaciteit hier te versterken", aldus Michel. "We willen ook de lasten op de nachtarbeid in de e-commerce verlagen om competitief te blijven met onze buurlanden."

Wat is er onder meer beslist?

 • Het doel blijft om het begrotingstekort tegen het einde van 2018 te beperken tot 0,68% tekort van het bbp.
 • Een belangrijk deel van de financiële inspanning komt uit een correctie van 462,6 miljoen euro in de taxshift. Dat de factuur hiermee wordt doorgeschoven naar de regio's, ontkent de regering.
 • De regering rekent op extra inkomsten uit de strijd tegen fiscale fraude.
 • Ook de strijd tegen sociale fraude zou extra inkomsten moeten opleveren. De regering hoopt op 25 miljoen euro. De sociale inspectiedienst van de RSZ (Rijksdienst Sociale Zekerheid) krijgt 7 extra inspecteurs.
 • De loonkost op de avondarbeid in de e-commerce wordt verlaagd. "Als Europa hiervoor het licht op groen zet", aldus minister van Werk Kris Peeters (CD&V).
 • Mensen met een leefloon krijgen er 40€ per maand bij.
 • Justitie en Politie zullen opnieuw kunnen aanwerven. "Ondanks de besparingen zal elk vertrekkend personeelslid toch vervangen kunnen worden", aldus Justitieminister Koen Geens (CD&V). Dat principe geldt ook voor de politie.
 • Staatsveiligheid krijgt meer geld om extra personeel aan te werven.
 • Minister van Justitie Geens kreeg tijdens de begrotingscontrole ook extra geld voor pro-Deoadvocaten. Het systeem van advocaten die door de overheid betaald worden werkt met een vast budget, dat nu verhoogd wordt met 16,5 miljoen. Zonder die verhoging zou een pro-Deo-advocaat 60 euro per punt krijgen, wat ongeveer overeenkomt met 1 uur werk. Nu zal die vergoeding 75 euro zijn.
 • De opvangplaatsen voor asielzoekers worden verder afgebouwd. "Momenteel zijn er in ons land 23.000 opvangplaatsen op dit moment. Sinds de migratiecrisis in 2015, toen het aantal plaatsen op korte tijd steeg van 16.600 naar 35.000, worden die plaatsen verder afgebouwd", legt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) uit. "Tegen eind dit jaar blijven er 17.361 plaatsen over. Volgend jaar zouden we terugvallen op 16.600 opvangplaatsen, het aantal van voor de migratiecrisis."
 • Er is een akkoord over de ziekenhuisnetwerken, en het probleem van stageplaatsen voor artsen-in-spe wordt aangepakt.  

Meest gelezen