Een brand veroorzaakt door droogte bedreigt de Kalmthoutse heide

270 Belgische wetenschappers roepen onze regering op de biodiversiteit te beschermen

Vorige week hebben de Verenigde Naties alarmerende rapporten gepubliceerd over de toestand van de biodiversiteit op aarde. Naar aanleiding van die rapporten roepen 270 Belgische wetenschappers onze regeringen op dringend in actie te komen voor de biodiversiteit.   

De rapporten zijn het werk van IPBES, het biodiversiteitspanel van de Verenigde Naties. In duizenden pagina’s schetsen ze een somber beeld van onze planeet. (zie artikel hiernaast) Zo zouden planten- en diersoorten er sterk op achteruit gaan, niet alleen op het land maar ook in zee. In Europa is dat vooral het gevolg van intensieve landbouw en gebrekkig bosbeheer, waardoor bijvoorbeeld het aantal akkervogels in een periode van 30 jaar gehalveerd is.

Biodiversiteit als levensverzekering

De wetenschappers roepen onze regeringen op in actie te komen. Ze willen dat de federale regering en de gewestregeringen samenwerken aan een betere ruimtelijke ordening en dat ze investeren in een meer milieubewuste landbouw. "Biodiversiteit is onze levensverzekering",  zegt professor Brendan Coolsaet (UC de Lille) die het initiatief voor de oproep heeft genomen. "Stel dat we in de toekomst een nieuwe graansoort moeten ontwikkelen omdat de huidige niet bestand blijken te zijn tegen het opwarmende klimaat: dan is het belangrijk dat we in de natuur kunnen zoeken naar soorten die bestand zijn tegen hitte. Als die soorten tegen dan zijn verdwenen, dan zitten we met een ernstig probleem."