Acteurs moeten voortaan deel van de winst van films of series krijgen

Acteurs moeten voortaan worden vergoed in verhouding tot de winst die de film of serie waarin ze meespelen oplevert. Dat legt minister van Economie Kris Peeters (CD&V) op. Er blijven wel uitzonderingen bestaan, onder meer voor "niet-substantiële rollen".

Uitvoerende artiesten krijgen op dit moment vaak een forfaitaire vergoeding, waardoor ze niet delen in de winst als het project waarin ze meespelen succesvol wordt. Nochtans zijn de producenten verplicht om een proportionele vergoeding te betalen aan artiesten. Bij contract kan daar echter van worden afgeweken.

Peeters verbiedt nu die contractuele afwijking. Acteurs moeten proportioneel worden uitbetaald, al blijven ook nu uitzonderingen mogelijk. Voor bijrollen kan worden afgeweken van het systeem, is vanavond te horen bij het kabinet-Peeters. Ook als er een goede collectieve overeenkomst is gemaakt met de hele cast, kan nog forfaitair worden betaald.

Een tweede maatregel om de verloning te verbeteren, is dat de producent voortaan transparant moet zijn over de inkomsten die een project genereert. Minstens één keer per jaar moet hij informatie verschaffen over de wijze van exploitatie, de inkomsten en de vergoedingen. Als de verloning die is afgesproken niet in verhouding staat tot het succes, kan de acteur om een bijkomende vergoeding vragen.