foto Middelheim

Post-it op lege sokkel in stadspark Antwerpen: onzichtbaar zelfportret van Leo Copers

Kunstenaar Leo Copers geeft een actuele invulling aan een lege sokkel in het stadspark van Antwerpen: een post-it met de boodschap “Even een boodschap XXX”.

Vijf jaar geleden ontdekten buurtbewoners een lege 19e-eeuwse sokkel in het park, zonder standbeeld of kunstwerk. Sindsdien vraagt het Middelheimmuseum twee keer per jaar aan een hedendaagse kunstenaar om er tentoon te stellen.  Het zijn artistieke interventies die de openbare ruimte in vraag stellen.

"Even een boodschap XXX"

Nu is Leo Copers aan de beurt. Zijn inbreng in het Stadspark is klein, maar betekenisvol. Op de lege sokkel plakt hij een eenvoudige post-it, een fragiel papiertje met een korte krabbel: “even een boodschap XXX”. Op de sokkel stond ooit een borstbeeld van de dichter Frans de Cort. Wie is er even weg, de dichter of de beeldend kunstenaar? Leo Copers plakt elke dag een nieuw briefje: “De post-it stelt ons gerust: alles komt goed”.  

Het concept van een “sokkel” is voor Leo Copers onlosmakelijk verbonden met een zelfportret, het is “dé manier om iets of iemand te verheffen boven de rest, om ergens waarde aan te geven of tot kunst te benoemen”.

foto Jorge Esparza

Leo Copers (°1947) is een Belgisch kunstenaar die sculpturen, installaties en performances bedenkt. In het stadspark van Gent nabij het SMAK stelde hij ooit een “Museakerkhof” samen, met grafstenen van marmer.

De Sokkel in Antwerpen werd eerder al ingenomen door kunstenaars Guillaume Bijl, Folkert de Jong of Jef Geys.

Trafalgar Square

In Londen is er een soortgelijk initiatief op Trafalgar Square: “The Fourth Plinth”. Een lege sokkel wordt daar onafgebroken ingevuld door kunstenaars. Voor dit jaar is een replica gepland van een gevleugelde stier, zoals die door IS werd vernietigd in Mosoel in  Irak.