BELGA/DOPPAGNE

Trajectcontrole in Brussel zit vast in het politieke moeras

Er is nog altijd geen trajectcontrole in Brussel, hoewel er in de Leopold II-tunnel camera’s hangen en borden staan die dat aangeven. Het dossier zit namelijk vast in het politieke moeras van Brussel. 

Even terug in de tijd. De plannen om trajectcontroles in Brussel in te voeren, dateren alweer van 2014. Het was de bedoeling dat de controles in de tweede helft van 2015 van start zouden gaan. De plannen kaderden in een masterplan om het aantal doden en zwaargewonden in het Brusselse verkeer te halveren tegen 2020. De bevoegde staatssecretaris van het Brusselse Gewest, Bianca Debaets (CD&V), stelde haar verkeersbeleidsplan voor in november 2014.

Twee politiezones, acht burgemeesters

Ondertussen zijn we drie en een half jaar verder. In de lange Leopold II-tunnel, tussen Brussel-Noord en Koekelberg, staan nu borden om erop te wijzen dat er traject­controles zouden zijn. Ook de camera’s hangen er en werken. Wegens de vele in- en uitvoegstroken wordt de snelheid er beperkt tot 50 km per. Maar bestuurders die sneller dan 50 km/u rijden in de langste tunnel van het land, kunnen niet nog altijd beboet worden.

De reden daarvoor is het ingewikkelde Brusselse beleidskluwen: de acht burgemeesters van de twee politiezones waar de tunnel doorloopt (Brussel Hoofstad Elsene en Brussel West) moeten alle acht hun handtekening zetten onder een overeenkomst voor de afhandeling van de pv’s. En dat is nog altijd niet rond. Burgemeester Philippe Pivin (MR) van Koekelberg weigert dat te doen. De situatie sleept al ongeveer een jaar aan.

Blokkeringsrecht

“Pivin wil alleen tekenen als de maximumsnelheid opgetrokken wordt van 50 naar 70 km per uur”, zegt Eric Laureys, de woordvoerder van Bianca Debaets. “Pivin kan dat doen omdat hij gebruik maakt van zijn blokkeringsrecht.”

De coalitie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat uit PS, FDF, CDH, Open VLD, SP.A en CD&V. De partij van Pivin, MR, zit samen met Ecolo, PTB-PVDA-go!, Groen, N-VA en Vlaams Belang in de oppositie. Het ziet er dus naar uit dat de situatie van de trajectcontrole op zijn minst geblokkeerd blijft tot de volgende verkiezingen.
 

Apps denken dat de trajectcontrole werkt

Verkeersapps als Waze geven ondertussen aan dat de aangegeven trajectcontrole in de Leopold II-tunnel werkt. “Dat is goed”, vindt Laureys. “Op die manier dragen die apps en waarschuwingsborden toch een beetje bij aan een veiliger verkeer.”

“De Leopold II-tunnel zou de eerste plaats zijn in Brussel waar traject­controle is. Er zijn studies om ook op de Haachtsesteenweg trajectcontroles in te voeren. Daar zijn er onlangs enkele dodelijke ongevallen gebeurd. Maar ook dat is een moeilijk dossier”, zegt Laureys. “Onder andere omdat daar ook scholen zijn en er een tram loopt.”