Waalse gemeenten geven binnenkort 5 cent premie per teruggebracht blikje

Een vijftiental Waalse gemeenten gaan vanaf midden dit jaar een premie van 5 eurocent geven als mensen een blikje terugbrengen naar een automaat.  

Terwijl in Vlaanderen de N-VA zijn veto heeft gesteld tegen statiegeld, gaat in het Waals Gewest een proefproject van start met een premie voor wie blikjes terugbrengt. 

Het project gaat midden dit jaar in een vijftiental gemeenten, waar mensen 5 eurocent krijgen als ze een blikje terugbrengen naar een machine. Maar het gaat niet om statiegeld, want de verkoopprijs van blikjes zal niet veranderen. 

De premie zal betaald worden door Fost-Plus, de privé-organisatie die instaat voor de inzameling van het huishoudelijke verpakkingsafval. De federaties van de voedingsindustrie (Fevia) en van handel en diensten (Comeos) zouden eind deze week het licht op groen zetten.

"Het project viseert de achtergelaten blikjes aan de rand van autowegen, die jeugdbewegingen bijvoorbeeld zouden kunnen inzamelen, maar we weten dat er ook thuis zal ingezameld worden", stelt Waals minister van Milieu Carlo Di Antonio (CDH)

Het pilootproject moet een bijdrage leveren aan het ook in Wallonië gevoerde debat over de mogelijke invoering van statiegeld op blikjes. Dat zou in Wallonië ten vroegste tegen midden 2020 gebeuren.