Nicolas Maeterlinck

Groep van stevige drinkers in het verkeer blijft stijgen: "Belgen zijn nog altijd te tolerant"

Het aantal overtredingen voor rijden onder invloed met méér dan 1,5 promille in het bloed is in 2016 in heel het land met 38 procent gestegen vergeleken met 2014. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-Kamerlid Franky Demon opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Het parlementslid ziet het hoger aantal controles als één van de oorzaken van de stijging, maar concludeert meteen dat de controles onvoldoende ontradend blijken.
 

"Het is frappant dat net de stevige drinkers een grote groep vertegenwoordigen en het sterkst stijgen. Alcohol in het verkeer is een killer. Belgen zijn nog altijd te tolerant als het op drinken en rijden aankomt", zegt Demon.

Rijden onder invloed wordt onderverdeeld in vijf categorieën voor niet-professionele bestuurders. De cijfers tonen in alle categorieën een toename, maar de meeste overtredingen worden vastgesteld in de groepen "meer dan 1,5 promille" en "0,5 tot 0,8 promille".
De straffen voor wie betrapt wordt met meer dan 1,5 promille, zijn volgens Demon nochtans niet mild. "De bestuurder riskeert een intrekking van het rijbewijs van 15 dagen en een dagvaarding voor de politierechter waarbij de boete kan oplopen tot 16.000 euro. Daar bovenop kan nog een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar komen en kan de schade die een dronken chauffeur veroorzaakt, teruggevorderd worden", legt Demon uit.

Een reden voor de stijging ziet Demon in het toegenomen aantal controles - die hij op zich een goede zaak vindt. "Controles blijken vandaag echter niet voldoende ontradingseffect te hebben. De pakkans moet omhoog, we moeten daarom blijven hameren op de doelstelling van de regering om 1 op de 3 bestuurders jaarlijks te controleren op alcohol", besluit hij.