Bijenwagen trekt door Leuven

Het aantal bijen gaat achteruit, onder andere door het gebruik van pesticiden. De stad Leuven wil daar wat aan doen en lanceert daarom een bijenplan, mét een bijenwagen.

De bijenwagen is een oude werfwagen die is omgebouwd als een soort infopunt over bijen. Wie een informatieavond wil organiseren rond bijen of een kinderworkshop wil geven, kan de bijenwagen uitlenen bij de groendienst. Zo wil de stad Leuven zoveel mogelijk Leuvenaars informeren over de wondere wereld van de bijen. 

Bloemenzaad 

Stadsimker Staf Kamers kreeg de eer om met de bijenwagen rond te rijden. Hij deelt ook bijenvriendelijk bloemenzaad uit: "Het gaat om een zaadmengsel dat vroeger in de velden voorkwam, het zijn wilde bloemen. Maar er is een tekort", zegt imker Staf. "Daarom delen we het zaad uit. Je moet je grond spitten, dan harken en dan zaaien en dan nog eens harken. Zes weken na het zaaien krijg je bloemen, de hele zomer heb je dan een bloemenweide en dat is goed voor de bijtjes."

Wie zelf een zakje bloemenzaad wil, kan daarvoor terecht aan het onthaal van het stadskantoor, in de kruidtuin en in de bibliotheek.