Stippen op de stoep wijzen de weg in Merchtem

In het centrum van Merchtem staan heel wat kleurrijke bollen op de voetpaden. Die bollen tonen de weg naar de gemeentelijke diensten. Die diensten zitten namelijk vanaf nu in drie aparte gebouwen. Om duidelijk te maken wie waar zit en hoe je van de ene dienst naar de andere gaat, moet je dus de gekleurde bollen volgen.

De gemeentelijke diensten zijn in Merchtem grondig gereorganiseerd. "Dat gebeurde naar aanleiding van de integratie van gemeente en OCMW, die ons is opgelegd door de Vlaamse Overheid," verduidelijkt gemeentesecretaris Chris Van den Bossche. "Van die gelegenheid hebben we gebruik gemaakt om onze diensten te herschikken op drie campussen aan de Gasthuisstraat, Dendermondestraat en Nieuwstraat."

Bollen schilderen

De integratie wordt al een jaar voorbereid. Nu wordt ze in de praktijk omgezet. "De baliediensten verhuizen bijvoorbeeld naar de Gasthuisstraat, waar vroeger alleen het OCMW huisde. Daar is ook een grote parking beschikbaar. Alle diensten zullen ook voor iedereen toegankelijk zijn," zegt Van den Bossche. Enkele personeelsleden schilderen op de stoepen ook bollen. "Die moeten de mensen de kortste weg wijzen naar elk van de drie campussen, net zoals je in een ziekenhuis gekleurde lijnen volgt naar een of andere afdeling. De kleuren hebben niets te maken met de politieke overtuigingen", lacht de secretaris. De gemeentelijke diensten in Merchtem zijn vanaf 3 april allemaal op hun nieuwe adres bereikbaar.