Video player inladen ...

Jinnih Beels: van politie­commissaris naar lijsttrekker van de SP.A in Antwerpen

Ze is veertig, woont - nog even - in Westerlo, heeft half-Indische roots, is criminologe van opleiding en maakte zestien jaar lang deel uit van de politie. En in oktober trekt ze als onafhankelijke kandidate de Antwerpse SP.A-lijst.  

Jinnih Beels is voor de Antwerpenaar geen onbekende. In 2003 ging ze als eerste vrouwelijke politiecommissaris van vreemde origine aan de slag bij de lokale politie in Antwerpen. Vijf jaar later, in 2008, werd ze er hoofd van de cel diversiteit. Dat zou ze blijven tot 2015, toen ze na interne strubbelingen met huidig politiekorpschef, Serge Muyters, werd weggepromoveerd. Beels had meer en meer moeite met de nieuwe beleidslijn, die vooral de nadruk legde op repressie.

Tot 2016 zou ze in Antwerpen de coördinatie doen van de bemiddelingsteams bij de politie. Als hoofd van de cel diversiteit waren de bestrijding van racisme en discriminatie, het verhogen van de diversiteit binnen het korps en het uitbouwen van een vertrouwensrelatie met de verschillende gemeenschappen in Antwerpen haar stokpaardjes.

Van Antwerpen naar Mechelen

Eind september 2016 verlaat Beels Antwerpen voor het Mechelse politiekorps. En dat is met spijt in het hart, want sinds haar stage bij de havenbrigade had de stad haar hart gewonnen. In een interview met de krant Het Laatste Nieuws in 2003 zegt ze daarover: "Ik wil in een grootstad werken. Mij moet je niet achter koeien laten lopen."

In Mechelen gaat ze aan de slag als diversiteitsmanager. Maar dat loopt niet direct van een leien dakje. Begin dit jaar haalde ze nog het nationale nieuws omdat er een racistische fotomontage over haar circuleerde in een Whatsapp-groep van enkele Mechelse politiemensen.

Haar baan in Mechelen schort ze nu even op. Een politieambt en politieke ambities zijn niet combineerbaar. Beels heeft ondertussen loopbaan­onderbreking genomen bij het politiekorps.

Van de politie naar de politiek

Jinnih Beels is niet de eerste politiecommissaris die de overstap maakt naar de politiek in Antwerpen. Bart Debie (Vlaams Belang) en Eddy Baelemans (Open VLD) gingen haar vooraf. Die overstappen kenden weinig succes.

Beels werd aanvankelijk aangesproken door de Antwerpse SP.A, die samen met Groen het kartel "Samen" op poten zette. Ze zou daar de tweede plaats op de lijst krijgen, na Wouter Van Besien (Groen). Maar het kartel liep al na enkele weken op de klippen, waarna Beels voor de SP.A koos en nu - nog altijd als onafhankelijke kandidaat - als SP.A-lijsttrekker is aangesteld.

Het valt af te wachten of het vertrouwen en respect dat Beels opbouwde bij de allochtone gemeenschappen in Antwerpen, haar ook in de politiek iets kunnen opleveren. Dat antwoord zullen we in oktober kennen.