©BARRAULT D./HorizonFeatures/Leemage

Christelijke industrievakbond investeert via Luxemburg en Mauritius

ACV-Metea, de grootste industrievakbond, investeert in een Luxemburgs fonds voor microfinanciering. Dat ondersteunt instellingen die microkredieten geven aan kleine boeren en ondernemers in ontwikkelingslanden. Een handvol projecten lopen ook via het eiland Mauritius. Het bericht in De Tijd levert ACV-Metea forse kritiek op, omdat de vakbond via Luxemburg en Mauritius van belastingvoordelen zou profiteren. Maar de vakbond verdedigt zich.

In 2010 heeft ACV-Metea bijna vijf miljoen euro belegd in een fonds voor microfinanciering, samen met grote investeerders, zoals de Wereldbank en de Europese investeringsbank. Via leningen en kapitaal­participaties wil het fonds de levens­omstandigheden verbeteren van kleine ondernemers en boeren in bijna 30 ontwikkelingslanden.

Fonds in Luxemburg

Het fonds wordt beheerd vanuit ons land, maar is gevestigd in Luxemburg. "Internationale financiers, zoals de Wereldbank en de Europese investerings­bank, wilden dat een nationale toezichthouder het fonds zou controleren, en dat kan niet in België", zegt Willam Van Erdeghem van ACV-Metea. "De grote investeerders kozen ook voor Luxemburg, omdat het land over een aangepast juridisch kader beschikt voor dergelijke fondsen, en een grote knowhow heeft in microkredieten."

Volgens de christelijke industrievakbond was de keuze voor Luxemburg niet gëinspireerd door fiscale motieven. "We streven geen winstbejag na," legt Van Erdeghem uit, "maar we willen volop investeren in mensen in het zuiden. Het fonds heeft intussen bijna twee miljoen kleine ondernemers en boeren bereikt in Afrika, Latijns-Amerika en Azië."

Dat het fonds in Luxemburg is gevestigd, levert ACV-Metea volgens sommige fiscale experts een belastingvoordeel op. Maar Incofin Investment Management, de vennootschap die het fonds beheert, spreekt dat tegen. Noch in Luxemburg, noch in België is vennootschapsbelasting verschuldigd op dergelijke investeringsfondsen, beklemtoont de fondsbeheerder. Op de uitgekeerde winst van 1,2 miljoen euro heeft de vakbond in ons land wel 27 % roerende voorheffing betaald.

Investering via Mauritius

Het Luxemburgse fonds doet een deel van zijn investeringen via Mauritius, schrijft De Tijd, terwijl op dat eiland zelf niet wordt geïnvesteerd. "Dat klopt," reageert Van Erdeghem, "maar het gaat om niet meer dan 5 projecten op een totaal van meer dan 100 investeringen, meer bepaald projecten in India en Oeganda."

De investering via Mauritius levert wél belastingvoordelen op. Maar volgens ACV-Metea biedt de passage via het eiland ook de nodige juridische zekerheid om te investeren in India en Oeganda. En hoe dan ook wil de vakbond investeringen via Mauritius "tot een minimum beperken, of op termijn zelfs uitsluiten".

Geloofwaardigheidsprobleem

Volgens critici heeft ACV-Metea niettemin te kampen met een geloof­waardigheids­probleem. Dat een vakbond zich leent voor beleggings­constructies via Luxemburg en Mauritius, wringt met de protesten van de bonden tegen belastingontwijking, schrijft De Tijd.

En fiscaal expert Michel Maus zit op dezelfde golflengte. "Je kan niet op de nagel kloppen van fiscale rechtvaardigheid, en je kan niet tekeergaan tegen multinationals die aan belastingontwijking doen," zegt Maus, "als je zelf gebruik maakt van postbusvehikels."