Belga

Dan toch geen zonnepanelen in spoorwegbermen?

Het leek een lumineus idee: de braakliggende terreinen naast spoor- en snelwegen inzetten voor zonnepaneelparken. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) en Infrabel werkten een proefproject uit. Maar van de 7 geïnteresseerde investeerders diende uiteindelijk geen enkele een voorstel in. Dat staat vandaag in De Morgen.

Vlaams minister van Energie Tommelein heeft het idee van groene stroom in spoorwegbermen zeker nog niet begraven. Onlangs stuurde hij Infrabel nog een brief om hen aan te porren nieuwe opties te bekijken voor het proefproject.

Maar bij Infrabel is intussen te horen dat ze alles gedaan hebben wat ze konden. "We zijn een overheidsbedrijf en willen vanzelfsprekend meewerken aan dit soort projecten voor meer groene energie in Vlaanderen. Maar dit proefproject lijkt niet realiseerbaar."

Het proefproject moest er komen in de spoorwegberm van Bierbeek/Hoegaarden. Infrabel organiseerde plaatsbezoeken voor 7 potentiële investeerders en schreef een aanbesteding uit. Geen van de 7 diende een offerte in. 

"Er was te veel onduidelijkheid voor de investeerders", zegt CD&V-parlementslid Robrecht Bothuyne die zich op het dossier wierp. "Hoe is de stabiliteit van de ondergrond bijvoorbeeld? Dat is belangrijk, de investeerder moet kunnen inschatten wat de plaatsing van de zonnepanelen zal kosten. Ook over de ondersteuning van de overheid bleek onduidelijkheid. En wie de mogelijke afnemers zijn."

De spoorwegen zelf zouden een afnemer kunnen zijn. Maar door deze specifieke locatie wordt dat volgens Infrabel zeer duur: "Om dat te realiseren moet er een kabel van 4 kilometer komen, van Bierbeek tot het dichtstbij­zijnde aansluitingspunt."

Nog niet opgeven?

"Ik roep minister Tommelein en Infrabel op om weer aan tafel te gaan zitten. Ook met de investeerders. Een duidelijker kader creëren moet mogelijk zijn. En waarom niet ook andere pistes bewandelen? Denk aan bijvoorbeeld burgerparticipatie of lokale besturen aanspreken om afnemer te worden", oppert Robrecht Bothuyne. "Overal in Vlaanderen worden er zonnepanelen gelegd, zowel bij burgers als grote parken. Er moet een mogelijkheid zijn om ook voor spoorwegbermen een rendabel kader te creëren."

Minister Tommelein bevestigt intussen dat hij dat ook van plan is. "We zijn niet getrouwd met de locatie van dit proefproject. Het belangrijkste is dat er hernieuwbare energie en zonnepanelen bij komen op de spoorwegbermen. En die zijn van Infrabel. Wij zijn verantwoordelijk voor ondersteuning en drempels wegwerken. Dus samenwerken wordt nu belangrijk om te realiseren wat ook in het buitenland kan."