Dossier Danny Byltjes: rechtshulpverzoeken aan India bleven onbeantwoord

In het dossier van Danny Byltjes, de man die in India in verdachte omstandigheden overleed, deed België drie keer een rechtshulpverzoek aan India. India reageerde er nooit op.

Minister van Justitie Koen Geens antwoordde vandaag op twee parlementaire vragen over de zaak-Danny Byltjes. Uit dat antwoord blijkt dat België drie keer een internationaal rechtshulpverzoek richtte aan India. Het eerste werd geformuleerd in mei 2016, het tweede in augustus 2017 en het derde op 12 december 2017.   

Het Indiase ministerie van Buitenlandse zaken bevestigde telkens dat het verzoek werd overgemaakt aan de bevoegde autoriteit. Maar dat is dan ook het enige. Er kwam verder geen enkele reactie van die autoriteiten, ook niet nadat hen gewezen werd op de urgentie van het rechtshulpverzoek. En ook verschillende tussenkomsten van zowel de Belgische ambassade als de Nederlandse verbindingsofficier in New Delhi bleven zonder resultaat.  

Via de verbindingsofficier werd wel vernomen dat de Indiase autoriteiten het rechtshulpverzoek als uitgevoerd beschouwen door het opsturen van hun post-mortemverslag. In dat Indiase verslag staat dat Danny Byltjes een natuurlijke dood stierf en dus zou er volgens de Indiase autoriteiten niets aan de hand zijn.

Maar uit het Belgische autopsieverslag blijkt dat het gaat om een geweld­dadige dood en bovendien ontbraken in het gerepatrieerde lichaam van Danny Byltjes  vitale organen als hart en nieren. En precies die vaststellingen hebben geleid tot het Belgische moordonderzoek. 

Om dat moordonderzoek behoorlijk uit te voeren is het nodig dat ook in India onderzoek wordt gedaan maar daarvoor kreeg de Belgische justitie dus nog geen groen licht vanuit India.  

De Belgische ambassade heeft recent nog bijkomende demarches gedaan bij de bevoegde Indiase overheden om verdere contacten te faciliteren, zo zei de minister nog in zijn antwoord.