Video player inladen ...

EU-plan voor "militair Schengen"

De Europese Commissie heeft een actieplan opgesteld dat ervoor zou moeten zorgen dat soldaten, tanks en ander militair materieel zich sneller binnen de Europese Unie kunnen verplaatsen. Nu zijn er allerlei obstakels: wegen en tunnels die niet aangepast zijn, en administratieve procedures om een grens te kunnen oversteken.  

Het was de (toenmalige) Nederlandse minister van Defensie Hennis die vorig jaar aan de alarmbel trok. Veel bruggen in Europa zijn niet meer geschikt om er tanks over te laten rijden.  Tunnels zijn te smal of te laag om er grote legerkolonnes door te laten rijden.  Tijdens de Koude Oorlog werd er bij de aanleg van wegen en andere infrastructuur meteen rekening gehouden met militaire verplaatsingen, daarna blijkbaar niet meer.  Een NAVO-topman deed er zijn beklag over dat het weken duurde om de nodige toestemmingen te krijgen om troepen en hun materieel van het ene land naar het andere te laten reizen.  

Via een actieplan wil de Europese Commissie hier iets aan doen.  De lidstaten moeten in kaart brengen welke (spoor-)wegen en bruggen moeten worden aangepast om snelle militaire verplaatsingen mogelijk te maken. Later zal dan bekeken worden welke aanpassingen prioriteit moeten krijgen, en of er daarvoor Europese subsidies gegeven kunnen worden. De Europese Commissie gaat bekijken of douaneformaliteiten vereenvoudigd kunnen worden.

Dit heeft natuurlijk te maken met de grotere waakzaamheid voor wat er aan de buitengrenzen van de Europese Unie gebeurt. De Baltische staten voelen zich bijvoorbeeld bedreigd door Rusland.  Bij de voorstelling van het actieplan zei de Europese commissaris voor Transport dat Europa op alles voorbereid moet zijn, ook al hoopt ze dat er nooit grootschalige troepenverplaatsingen nodig zullen zijn. Het actieplan kadert in de uitbouw van een zogenaamde Europese defensie-unie tegen 2025.