Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

Europees Parlement: "Benoeming Selmayr lijkt op een coup"

In een ontwerpresolutie van het Europees Parlement staat dat de benoeming van Martin Selmayr tot secretaris-generaal van de Europese Commissie vergeleken kan worden met een staatsgreep. Toch wordt in de tekst niet gevraagd om de benoeming ongedaan te maken.  

De leden van de commissie Begrotingscontrole van het Europees Parlement ondervroegen gisteren Europees commissaris Günther Oettinger over de benoeming van Martin Selmayr. Oettinger bleef erbij dat Martin Selmayr, die tot voor kort kabinetschef van CommissievoorzitterJean-Claude Juncker was, volgens de regels benoemd was tot hoogste ambtenaar van de Europese Commissie. Hij kon de parlementsleden duidelijk niet overtuigen. Er is een ontwerptekst van een resolutie over de zaak opgesteld, die erg kritisch is voor de Commissie. De tekst is opgesteld door de voorzitter van de parlementscommissie, de Duitse christendemocrate Ingeborg Grässle (die dus net zoals Juncker tot de Europese Volkspartij behoort).

Selmayr werd op 21 februari eerst tot adjunct-secretaris-generaal benoemd, en enkele minuten later tot secretaris-generaal. Zoiets is nog nooit gebeurd, staat in de resolutie. Voor zijn benoeming tot adjunct-secretaris-generaal volgde Selmayr een selectieprocedure.  Voor de daaropvolgende promotie tot secretaris-generaal riep de Commissie de hoogdringendheid in, zodat er geen open selectieprocedure nodig was. "De letter van de wet is misschien nageleefd", vindt het parlement. "Maar de hele gang van zaken is in strijd met de geest ervan.  Het heeft er alle schijn van dat de selectie­procedure om adjunct-secretaris-generaal te worden (met slechts één tegenkandidaat die zich onmiddellijk terugtrok) werd opgezet om het uiteindelijke doel, de benoeming van Selmayr tot secretaris-generaal, te bereiken. Dit lijkt op een coup (een staatsgreep)", volgens de ontwerpresolutie.

De benoeming in twee stappen van de secretaris-generaal is een daad die op een staatsgreep lijkt, die de grenzen van de wettelijkheid benadert en wellicht zelfs overschrijdt. 

De parlementsresolutie beveelt aan om lessen te trekken uit de hele affaire. Om het personeel van de Europese instellingen gemotiveerd te houden, moeten alle vacatures gepubliceerd worden, zodat alle geïnteresseerde ambtenaren zich kandidaat kunnen stellen.  De resolutie roept alle Europese instellingen (dus ook het Europees Parlement zelf) op om te stoppen met het "parachuteren" van politieke vrienden op hoge posten.  De resolutie eindigt met een oproep aan de Europese Commissie om voor het einde van het jaar de benoemingsprocedure voor hoge officials te herzien, zodat die zo transparant mogelijk kan verlopen.

Opvallend: ondanks de stevige kritiek, bevat de tekst geen enkele vraag om de benoeming van Martin Selmayr ongedaan te maken.  Vorige week had Commissievoorzitter Juncker nog gezegd dat hij de enige was die Selmayr tot opstappen kon dwingen,  maar dat hij dat niet van plan was. Op 18 april stemt het voltallige parlement over de resolutie. De tekst kan nog worden aangescherpt of afgezwakt. Bart Staes, Europarlementslid voor Groen, gaat een amendement indienen met de vraag om de benoeming van Selmayr in te trekken, en de benoeming van de secretaris-generaal via een open en transparante procedure over te doen. In elk geval is nu al duidelijk dat de hele zaak bijzonder nefast is voor het imago van de Europese Commissie en haar voorzitter Juncker in het bijzonder. Wellicht heeft het ook negatieve gevolgen voor het imago van de andere Europese instellingen, ook al hebben die er niets mee te maken.