Peeters na overleg over AG-verzekering borstkanker: "Momenteel geen aanwijzingen over discriminatie"

De Femina-verzekering van AG Insurance voor mensen met kanker is niet discriminerend. Tot die conclusie komt minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) na overleg met verschillende instanties. Verzekeraar AG heeft enkele aanpassingen gedaan aan de voorwaarden. Mensen van boven de 50 kunnen evenwel nog steeds niet intekenen op de verzekering.

In oktober vorig jaar was kritiek ontstaan op de nieuwe Femina-verzekering van AG Insurance. Die verzekering - hoofdzakelijk gericht op typisch vrouwelijke kankers - dekt ondersteunende extra's. Onder meer borstkanker-vzw Think Pink stelde kritische vragen over mogelijke discriminatie.

Minister van Consumentenzaken Kris Peeters heeft daarover de afgelopen maanden advies ingewonnen bij verzekeringstoezichthouder FSMA en gelijkekansencentrum Unia. De conclusie: "Ik stel vast dat er momenteel geen elementen voorhanden zijn in dit dossier die wijzen op een overtreding van de verzekeringswetgeving of de discriminatiewet", aldus Peeters.

Ook AG Insurance zelf werd uitgenodigd op het kabinet van Peeters. "Belangrijk is dat zij na dit gesprek een aantal bijsturingen gaan doen", aldus de minister. Concreet: de verzekeraar verduidelijkt dat ook mannen kunnen intekenen op de verzekering, en niet alleen vrouwen. Daarnaast zullen ook mensen die de laatste 10 jaar geen antecedenten hebben gehad de verzekering kunnen nemen.

Belangrijke kritiek kwam er ook op de leeftijdsgrens: mensen van boven de 50  - de grootste risicogroep - worden uitgesloten van de verzekering. Dat wordt (nog) niet aangepast. "We hebben uit de adviezen niet kunnen concluderen dat er hier een schending is van de antidiscrimatiewetten", zegt Peeters. "We hebben bij AG Insurance wel aangedrongen om daar ernstig naar te kijken. We gaan er ook van uit dat AG - na de haalbaarheid ervan te hebben bekeken - verdere aanpassingen wil doen in de richting van het optrekken van de leeftijd."

Minister Peeters, de FSMA en Unia blijven de Femina-verzekering verder opvolgen. Beluister minister Kris Peeters: