Video player inladen ...

Plaatsgebrek criminele jongeren: extra plaatsen in jeugdgevangenis Tongeren als noodmaatregel

Om het acute plaatsgebrek in de gesloten instelling van Everberg op te vangen, komen er in de jeugdgevangenis van Tongeren extra plaatsen vrij voor zwaar criminele jongeren. Opvallend, want enige tijd geleden kregen de jeugdrechters nog de mededeling dat de infrastructuur in Tongeren té verouderd was om er jongeren te plaatsen.

De voorbije week slaakte het parket van Antwerpen verschillende keren een noodkreet: ze moesten verschillende zwaar criminele jongeren vrijlaten, omdat er geen plaats was in de gesloten instelling van Everberg. 

Nu grijpt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) in om straffeloosheid te vermijden. Na een overleg met de jeugdmagistraten en het agentschap Jongerenwelzijn worden er extra plaatsen vrijgemaakt in de jeugdgevangenis van Tongeren. De plaatsen zijn bedoeld voor de zwaarste dossiers: voor jongeren die een gevaar vormen voor de samenleving. "Het gaat om plaatsen die worden opengesteld wanneer er geen plaats is in Everberg. Ze worden voorbehouden aan jongeren die zwaar crimineel gedrag vertonen en een risico vormen", legt Vandeurzen uit. In eerste instantie zou het om vier extra plaatsen gaan, maar er zou nog gekeken kunnen worden naar mogelijke uitbreiding. Hoelang de plaatsen beschikbaar zullen zijn, is evenmin duidelijk. 

Een opvallende keuze voor Tongeren

Het is opvallend dat de minister voor Tongeren kiest. Als de instelling in Everberg vol zit, bestaat de mogelijkheid al om jongeren boven de 16 jaar in de jeugdgevangenis van Tongeren te plaatsen. Daar staan drie cellen vrij. Maar de jeugdrechters hadden enige tijd geleden al de mededeling gekregen dat die drie plaatsen niet gebruikt mogen worden.

Een verklaring kregen ze niet, maar het zou te maken hebben met de infrastructuur van de jeugdgevangenis. Het gebouw zou te verouderd zijn om jongeren uit Everberg op te vangen. De gevangenis van Tongeren is de oudste gevangenis van ons land en werd in 2005 gesloten. Vier jaar later opende het gebouw wél weer als Vlaamse jeugdgevangenis met cellen voor 15 jongeren. Die 15 zijn uit handen gegeven, wat betekent dat ze berecht zullen worden als een volwassene. 

Maar nu zou de jeugdgevangenis dan toch kunnen dienen als noodmaatregel.