Video player inladen ...

"Het nieuwe economische zwaartepunt van de wereld? Dat zal in Azië liggen"

President Trump noemt hij psychisch gestoord. En grote bedrijven zoals Facebook en Amazon moeten volgens hem correcte belastingen betalen, opdat er meer geld is om aids en malaria de wereld uit te helpen. Econoom Jeffrey Sachs heeft in Antwerpen een eredoctoraat gekregen en legde studenten nog eens duidelijk zijn standpunten uit.

De Universiteit Antwerpen heeft naar jaarlijkse traditie haar eredoctoraten uitgereikt. De Amerikaanse ontwikkelingseconoom Jeffrey Sachs kreeg de eretitel voor zijn maatschappelijke inzet voor mens en milieu. Er waren ook vier eredoctoraten voor wetenschappelijke verdiensten.

Het eerste eredoctoraat ging naar de grondwetspecialist Upendra Baxi, van de "University of Warwick", een groot pleitbezorger van mensenrechten. De academische gemeenschap prees ook John F. Cryan, van de "University College Cork", voor zijn werk over de interactie tussen het brein en het microbioom, en hoe dat mentale gezondheid beïnvloedt.

Communicatiewetenschapper Michael D. Slater, van de "Ohio State University", kreeg eveneens de eretitel van doctor honoris causa, voor zijn onderzoek naar de invloed van media op de publieke gezondheid. Laurajane Smith, van de Australian National University, werd dan weer geëerd omdat ze het domein conservatie en erfgoed tot volwaardige onderzoeksdiscipline maakte.

De politiek in de Verenigde Staten is grondig verziekt door het grote geld en de industrie.

Jeffrey Sachs, Amerikaans econoom

Tot slot eerde rector Herman Van Goethem econoom Jeffrey Sachs, van de Columbia University in New York voor zijn maatschappelijke verdiensten op het vlak van armoedebestrijding en milieu. De Amerikaan ligt aan de basis van de Millenniumdoelstellingen, gevolgd door de Strategic Development Goals. Hij was ook jarenlang speciaal adviseur voor VN-toplui.

Sachs eerde zijn mede-eregasten en benadrukte het belang van kennis en samenwerking. "We staan wereldwijdvoor grote uitdagingen. Onze kennis en expertise worden aangevallen door machtige belangen. Maar de uitdagingen zijn nog groter, met onder meer de milieu- en sociale crisis en nieuwe technologieën."