Veel meer vrouwen in Nederlandse gemeenteraden

Het aantal vrouwen in Nederlandse gemeenteraden neemt in veel gemeenten toe. Vaak met 20%. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Nederlandse dagblad Trouw en het burger­initiatief 'Stem op een vrouw'. In twee gemeenten zetelen nu zelfs meer vrouwen dan mannen.

Gemiddeld zetelen nu 34% vrouwen in Nederlandse gemeenteraden. Dat is een stijging van zes procent in vergelijking met vier jaar geleden. Bij sommige gemeenten was er zelfs een stijging tot 20% te meten. De stijging zorgt ervoor dat op sommige plaatsen evenveel mannen als vrouwen verkozen zijn. Dat is ook zo in Amsterdam, waar GroenLinks een grote overwinning binnenhaalde. In twee gemeenten, Heerenveen en Waddinxveen, zijn zelfs meer vrouwen dan mannen verkozen.

Meer vrouwen dankzij voorkeursstemmen

De opmerkelijke stijging komt er vooral dankzij voorkeursstemmen. Bij de onderzochte gemeenten zijn 75% van de vrouwen verkozen door voorkeursstemmen. Dat aantal kan nog hoger liggen wanneer de gegevens van alle gemeenten bekend zijn.

In aanloop naar de Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen week was aanvankelijk heel wat controverse omdat slechts drie op de tien kandidaten op kieslijsten vrouwen waren.

Meest gelezen