foto Wim Dirckx

De hop broedt opnieuw voor het eerst in 36 jaar

Voor het eerst sinds 1981 heeft de hop zich met succes voortgeplant. Dat meldt het vogeltijdschrift Natuur.oriolus. Deze bijzondere vogel met spectaculaire kuif en gestreepte vleugels, was in de jaren 50 nog geregeld te zien. De laatste jaren kwam hij nog alleen voor in Zuid-Europa.

Het was in Weelde in de provincie Antwerpen dat een echtpaar vorige zomer vreemde vogels zag aan de houtstapel in hun tuin. Vogelaar David Verdonck werd erbij geroepen. Hij bevestigde dat het om hoppen ging. De vogels hadden een nest gebouwd dichtbij de grond in een stapel brandhout op een paar meter van het huis. Uit het nest zijn uiteindelijk drie jongen gevlogen. Een ervan heeft het niet gehaald.

De hop is een vogel met een overwegend lichtbruin verenkleed en zwart-wit gestreepte vleugels en kuif. In de lente maken de vogels een heel herkenbaar “oepoepoe” roep. Vandaar ook zijn Latijnse naam Upupa epops, een duidelijke klanknabootsing.  

Zeldzaam

De hop is altijd een zeldzame broedvogel geweest in Vlaanderen. Natuurpunt schat dat er 60 tot 80 broedparen waren op het hoogtepunt midden jaren vijftig. Wellicht is het bestand beginnen te slinken met het verdwijnen van boomgaarden, heggen en bloemrijke graslanden. Ook het gebruik van kunstmest en pesticiden heeft een rol gespeeld. De hop eet vooral grote insecten als sprinkhanen, mestkevers en molkrekels. In Wallonië was de soort nog een regelmatige broedvogel tot 1979. In Vlaanderen was er een laatste broedpaar in 1981 aan de Westkust. Het is afwachten of de hop opnieuw een vaste broedvogel wordt in onze contreien. Maar de vogel heeft alvast zijn verschijning én zijn roep mee. Moeilijk te missen.