Video player inladen...

Te weinig kinderen met beperking in gewone scholen in Vlaanderen, zegt Europa

Vlaanderen zet te weinig middelen in om van inclusief onderwijs een succes te maken. Dat zegt het Europees Comité voor Sociale Rechten, een juridisch orgaan van de Raad van Europa. Inclusief onderwijs betekent dat een kind met een beperking – dankzij extra ondersteuning – naar een gewone school kan. De terechtwijzing heeft geen juridische gevolgen.

Het Europees Comité deed zijn uitspraak al op 16 oktober vorig jaar, maar ze werd pas nu wereldkundig gemaakt. Vlaanderen wordt terechtgewezen voor “schendingen van het recht op inclusief onderwijs voor kinderen met een verstandelijke handicap”. Concreet betekent dat dat Vlaanderen te weinig middelen voorziet waardoor een gewone school kinderen met een beperking kan opnemen. Vlaanderen bezondigt zich daardoor aan discriminatie.

De zaak werd aanhangig gemaakt door de internationale organisatie Validity, samen met het Vlaamse GRIP (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap). Basis van de klacht: er zijn te veel drempels voor mensen die hun kind inclusief onderwijs willen laten volgen, en de overheid maakt onvoldoende werk van het recht op inclusief onderwijs. Er is dus sprake van discriminatie en tegenwerking.

De uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten is juridsich niet afdwingbaar. Toch zal de Vlaamse overheid uit haar pijp moeten komen. GRIP-coördinator Patrick Vandelanotte: “Het is een principiële uitspraak, die inderdaad niet afdwingbaar is. Maar minister van Onderwijs Crevits zal toch aan haar Europese collega’s moeten gaan uitleggen hoe ze dit probleem wil aanpakken. Haar collega Vandeurzen heeft dat ook al eens moeten doen. Toen ging het over de wachtlijsten.”

Tijdens de behandeling van de klacht (die werd ingediend voor de invoering van het M-decreet) waren er geregeld updates over de wijzigingen in het beleid, maar GRIP-coördinator Patrick Vandelanotte vond die onvoldoende: “Ja, er zijn wat verschuivingen in de leerlingenaantallen van het Bijzonder Onderwijs, maar die zijn niet significant. Het comité is niet onder de indruk van de evolutie die Vlaanderen maakt richting inclusief onderwijs. In het eerste jaar zijn er een kleine tweeduizend leerlingen minder, in het tweede jaar zijn het er nog een duizend, nu zitten we voor dit schooljaar - met voorlopige cijfers - nog aan 231.

(Lees voort onder de tabel.)

"Evolutie, geen revolutie"

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) benadrukt dat er wel al veel wordt gedaan voor het inclusief onderwijs. "We hebben altijd gezegd dat we gaan voor een evolutie en niet voor een revolutie", zegt ze in "De ochtend" op Radio 1.

"We zien dat geleidelijk aan meer kinderen een warme plek vinden in het gewoon onderwijs, ook als ze in het buitengewoon onderwijs school zouden kunnen lopen", zegt ze. "Daarom zijn er de ondersteuningsnetwerken, waar al 15 miljoen euro in is geïnvesteerd. Alles staat nog niet op punt, maar we willen niet dat de leerkrachten en leerlingen verdrinken."