Een gedetineerde in je quiz-ploeg? Het kan in 4 gevangenissen

In de gevangenissen van Wortel, Hoogstraten, Merksplas en Turnhout worden vanaf mei quizzen georganiseerd. Niets bijzonders, was het niet dat bij elk team ook twee gedetineerden geplaatst worden. Het gaat om een initiatief van CAW De Kempen om gevangenen opnieuw in contact te brengen met de maatschappij.

 

2 gedetineerden

Elk team telt 5 leden: naast 3 mensen van buiten de gevangenis ook 2 gedetineerden. Bedoeling is de banden tussen gevangenen en de rest van de maatschappij aan te halen. "We organiseren al jaren activiteiten voor de gevangenen, en dit jaar kiezen we voor het concept van een quiz", zegt Tine Roes van CAW De Kempen. "Het wordt een ludieke quiz, waarbij kennis niet primeert. Zo kunnen mensen eens samen lachen en praten. We willen de gedetineerde als persoon in beeld brengen, en niet enkel als dader."

Winst naar goed doel

De gedetineerden maken de quiz ook zelf. "Er waren veel kandidaten om de quiz in elkaar te boksen. Ook de aankleding van de zaal en hapjes wordt door de gevangenen zelf verzorgd. Onze mannen willen graag iets terugdoen voor de maatschappij", vertelt Tine.  De opbrengst gaat naar het goede doel. "Elke quizploeg kiest zelf een lokaal goed doel. Als je ploeg dan wint, deelt het goede doel in de winst."

Veiligheidsmaatregelen

De gevangenis van Wortel bijt op 1 mei de spits af, later volgen er nog quizzen in Hoogstraten, Merksplas en Turnhout. Er zijn wel een aantal veiligheidsmaatregelen. "Deelnemers zullen niet gefouilleerd worden, maar moeten wel door de metaaldetector. Gsm's mogen dus ook niet binnen, dat bemoeilijkt het spieken wel", lacht Tine. Het aantal deelnemers is ook beperkt.

Inschrijven doe je door een mailtje te sturen naar retoer@cawdekempen.be.