Elektrische fiets steeds populairder, ook bij jongeren

De elektrische fiets raakt steeds meer ingeburgerd en wordt ook vaker gebruikt om ermee naar het werk te fietsen. Dat blijkt uit de fietsbarometer van VAB. Ook bij jongeren wordt de elektrische fiets populairder. Bijna 1 op de 5 eigenaars van een elektrische fiets is jonger dan 35.

Uit de VAB-fietsbarometer blijkt dat het fietsgebruik in Vlaanderen is toegenomen. Vooral voor het woon-werkverkeer grijpt de Vlaming vaker naar de fiets. 26 procent van de fietsers gebruikt zijn of haar fiets om naar het werk te gaan, tegenover 20 procent in 2015. Logischerwijs fietsen we dus ook meer kilometers. In 2015 fietste 17 procent meer dan 2.000 kilometer per jaar, nu is dat al bijna verdubbeld tot 30 procent. 

De stadsfiets is nog altijd de meest gebruikte fiets om naar het werk te rijden (75 procent). Toch wisselen steeds meer mensen hun stads- of racefiets in voor een elektrische fiets. 16 procent van de werknemers die met de fiets gaan werken, gebruikt daarvoor een elektrische fiets. In 2015 was dat nog 5 procent. 

De elektrische fietser blijkt ook steeds jonger te worden. Bijna 1 op de 5 fietsende werknemers jonger dan 35 is in het bezit van een elektrische fiets. In 2015 was dat slechts 1 procent. 9 procent van de elektrische fietsers is zelfs jonger dan 25.

Meer fietsers, maar ook meer ongevallen

Jammer genoeg is ook het aantal ongevallen gestegen, en dat zowel bij elektrische fietsers als bij de gebruikers van stads- en racefietsen. Vooral wie de fiets gebruikt voor woon-werkverkeer loopt een hoger risico op een ongeval. 33 procent van hen had de afgelopen 3 jaar een ongeval, ten opzichte van 23 procent voor vrije tijd. VAB rekent hier ook valpartijen of botstingen tegen obstakels bij. 

VAB roept de overheid op om meer aandacht te hebben voor veilige fietsroutes naar het werk: "Anders zou dat wel eens kunnen betekenen dat het grote potentieel van de elektrische fiets in het woon-werkverkeer afgeremd wordt", klinkt het. En dat potentieel is groot, want 55 procent van wie nog geen elektrische fiets heeft, overweegt er een te kopen. Drie jaar geleden was dat 35 procent.

Meer fietsers delen dezelfde ruimte als automobilisten, met meer risico's tot gevolg

Fietsersbond

Ook de Fietsersbond vraagt om versnelde investeringen: "De budgetten die naar fietsinfrastructuur gaan, houden amper rekening met de huidige ontwikkelingen en helemaal niet met het aantal (toekomstige) fietsers." 

Verder merkt de Fietsersbond ook op dat er vooral conflictsituaties ontstaan tussen fietsers en automobilisten. Uit de fietsbarometer blijkt dat 21 procent van de fietsongevallen tijdens het woon-werkverkeer veroorzaakt worden door auto's: "Meer fietsers delen dezelfde ruimte als automobilisten, met meer risico's tot gevolg."