Lam Gods niet beschadigd door lage luchtvochtigheid

Het Lam Gods heeft geen schade opgelopen tijdens de restauratie in het Museum voor Schone Kunsten in Gent. In februari was er even paniek omdat de luchtvochtigheid erg laag was in de kamer waar het Lam Gods wordt gerestaureerd. Maar nu heeft minister van Cultuur Sven Gatz gezegd dat alles in orde is met het Lam Gods.

Het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck is een absoluut Vlaams topstuk uit de 15e eeuw. Sinds 2012 worden de panelen van het Lam Gods gerestaureerd in het MSK.

De restauratie gebeurt door het Koninklijk Instituut voor het Kunst­patrimonium (KIK). Maar begin maart trok dat KIK aan de alarmbel over de manier waarop het MSK het iconische werk zou behandelen. Het KIK verwees daarbij onder meer naar een incident met de klimaatregeling op 19 februari. Daarbij zou de luchtvochtigheid een tijdje onder de 40 procent gedaald zijn, iets wat het KIK bestempelde als "zorgwekkend voor het behoud van het Lam Gods". 

Vlaams minister-president Geert Bourgeois en minister van Cultuur Sven Gatz grepen meteen in en riepen alle betrokkenen samen voor een spoedoverleg. Maar nu blijkt dat de panelen van het Lam Gods geen schade hebben opgelopen door het uitvallen van de klimaatinstallatie op 19 februari. Er zal wel geïnvesteerd worden in een betere klimaatbeheersing in het museum.