Op zoek naar de verloren kunstwerken van de Vlaamse overheid: "een titanenwerk", zegt Sven Gatz

Van de 18.000 kunstwerken zijn er meer dan 2000 “zoek”. Het Rekenhof komt uitleg geven in de commissie Cultuur van het Vlaams parlement.

De cijfers raakten begin deze maand al bekend. De Vlaamse overheid is eigenaar van zo’n 18.000 kunstwerken, een collectie die vele decennia lang werd opgebouwd. De werken zijn verspreid over bijna 1700 bewaarplaatsen, zoals musea, ministeries, kabinetten en instellingen allerhande.

Maar van ruim 2000 is niet bekend waar ze zich bevinden. Dat is blijkbaar niet nauwgezet bijgehouden, onder meer een gevolg van de staatshervorming. Er is werk bij van grote namen als Rodin, Jespers, Delvaux of Meunier.

Zo heeft het departement CJM geen zekerheid over de huidige locatie van meer dan 2.000 geïnventariseerde  kunstwerken, zonder dat ze daarom zouden verdwenen zijn.

Rekenhof

Het Rekenhof licht zijn verslag toe in een hoorzitting in de commissie Cultuur van het Vlaams Parlement. De oppositie is boos. In De Standaard spreekt Katia Segers (SP.A)  van “wanbeheer” en Bart Caron (Groen) is “gechoqueerd” over zoveel slordigheid.

Minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) zegt dat er wordt gewerkt aan een oplossing om de collectie te traceren. "Het is een titanenwerk van lange adem", volgens de minister, dat al sinds 2011 aan de gang is. Er is wel extra personeel aangesteld om te helpen bij de registratie. "Men mag ervan uitgaan dat de meerderheid van de werken vindbaar zijn", maakt Gatz zich sterk.

De werken zijn niet verdwenen. Ze zijn ergens, alleen weten we niet waar.

Sven Gatz, minister van Cultuur