Video player inladen ...

Onderwijsvakbond dreigt met staking: "De vulkaan basisonderwijs staat op uitbarsten"

De christelijke overheidsvakbond COV dreigt met een staking in het kleuter- en lager onderwijs als er niet snel concrete maatregelen komen die de werkdruk verlagen. Dat zegt de vakbond na de "Pano"-reportage van gisterenavond. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) belooft snel een oplossing. 

"Pano" bracht gisterenavond het verhaal van verschillende leerkrachten in het basisonderwijs. Daaruit bleek dat zij steeds meer opdrachten krijgen, waardoor ze zwaarder worden belast en minder tijd hebben om les te geven. Bovendien hebben veel kinderen vandaag de dag specifieke noden, wat het er ook niet makkelijker op maakt. 

"De reportage maakt veel emoties los bij het onderwijspersoneel. De vulkaan basisonderwijs staat op uitbarsten", zegt Marianne Coopman van CVO aan VRT NWS. "Juffen, meesters en directeurs. Ze zeggen steeds vaker dat ze hiervoor willen staken."

De vakbond verwijst naar een plan basisonderwijs, dat de grote pijnpunten moet aanpakken. Er wordt al lang aan gewerkt, maar het is er nog steeds niet. "Dat plan moet echt kort na de paasvakantie op tafel liggen, zodat er een perspectief is en zodat we erover kunnen praten. Als het windstil blijft, dan zullen we nog voor de zomervakantie tot actie moeten overgaan."

"Niet voldoende"

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) erkent de problemen. "We hebben al maatregelen genomen", zegt ze in "De ochtend" op Radio 1. "Zo hebben we al 15 miljoen euro extra geïnvesteerd in de begeleiding van kinderen met zorgnoden en hebben we ook extra middelen vrijgemaakt voor het kleuteronderwijs."

"Maar dat is niet voldoende", erkent Crevits. "Het plan basisonderwijs moet er komen en het is ook mijn bedoeling om daarmee naar het terrein te gaan. De contouren ervan zijn klaar. Ik denk dus dat we er snel mee aan de slag kunnen gaan."

Onderwijskoepels delen bezorgdheid

Dezelfde reacties zijn te horen bij de onderwijskoepels. Zowel het gemeenschaps- als het katholiek onderwijs vinden dat er dringend nood is aan een concreet actieplan voor het basisonderwijs.

"Er moet meer ondersteuning komen voor de directies", zegt Lieven Boeve van het katholiek onderwijs. "Directeurs en andere leidinggevenden moeten voltijds hun organisatorische en pedagogische opdracht kunnen behartigen." In de recente CAO is daar al iets minder dan 24 miljoen voor uitgetrokken. Maar Boeve vindt dat duidelijk onvoldoende. "Volgens onze berekeningen hebben we daar jaarlijks zo'n 125 tot 200 miljoen voor nodig", zegt hij.

Beide koepels vinden ook dat er meer moet ingezet worden op zogeheten co- of team-teaching. Daar waar veel leerlingen extra ondersteuning nodig hebben kan één leraar al die taken niet bolwerken. Maar ook dat vergt extra middelen.

Het zogeheten M-decreet maakt middelen vrij voor die ondersteuning. Bedoeling van het M-decreet is dat zorgbehoeftige leerlingen niet langer automatisch naar het buitengewoon onderwijs gestuurd worden maar, waar mogelijk, ondersteund worden in het gewoon onderwijs. In het gemeenschapsonderwijs betreuren ze dat die middelen vooral op basis van het aantal leerlingen in een school worden toegekend. Nu is dat een verhouding van 70% op basis van het leerlingenaantal en amper 30% in functie van de zorgnoden. "Wij hebben altijd ingezet op inclusief onderwijs", zegt Raymonda Verdyck van het GO. "De middelen moeten dan ook de zorg volgen en niet het aantal leerlingen." Beide koepels bevestigen ook dat scholen die nu al extra inzetten op zorgverlening een aanzuigeffect veroorzaken. Meer kinderen die extra aandacht verdienen gaan naar die scholen, waardoor ze overbevraagd worden.