Video player inladen ...

Van den Wijngaert: "Brief van Laurent is een zelfbeklag en zijn argumenten houden niet echt steek"

Professor op rust Mark Van den Wijngaert, een kenner van de monarchie, ziet de brief van prins Laurent aan de Kamerleden vooral als zelfbeklag. Volgens de professor wil Laurent zijn misstappen niet inzien en legt hij de schuld altijd bij anderen. De Kamer beslist vanavond over het voorstel om een deel van de dotatie van prins Laurent eenmalig in te houden. "Blijkbaar is dat de enige taal die hij verstaat", merkt Van den Wijngaert op.