Van der Maelen: "Bescherming tegen lobbyen moet sterker, helaas willen N-VA, MR, Open VLD en CD&V daar niet van weten"

Dirk Van der Maelen (SP.A), de voorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie naar het Kazachgate-schandaal, is ontgoocheld dat meerderheid en oppositie geen consensus hebben bereikt over aanbevelingen. Van der Maelen komt daarom met een "alternatief rapport", waarin hij stelt dat er volgens hem wel degelijk ongeoorloofde druk is uitgeoefend bij de totstandkoming van de afkoopwet. 

De onderzoekscommissie moest nagaan of er ongeoorloofde inmenging is geweest bij de manier waarop de wet op de verruimde minnelijke schikking in 2011 groen licht kreeg in het parlement. Morgen wordt het officiële rapport finaal goedgekeurd, maar gisteren bleek al dat meerderheid en oppositie elkaar niet gevonden hebben.

De meerderheid ziet geen bewijzen dat contacten het wetgevend werk hebben beïnvloed. "Dat vind ik werkelijk onbegrijpelijk", reageert Van der Maelen. "De vaststellingen in ons rapport zijn overduidelijk. Door daar nu niet de gepaste conclusies uit te trekken, verzaken de leden van de meerderheid aan hun democratische plicht als parlementslid."

Volgens Van Der Maelen heeft de diamantsector wel degelijk zwaar druk uitgeoefend en hebben de Franstalige liberalen de wet snel laten goedkeuren zodat de Belgisch-Oezbeekse zakenman Chodiev snel zijn vervolging voor fiscale fraude kon afkopen. De SP.A'er vindt dat de wetgeving beter beschermd moet worden tegen lobbywerk. "Maar helaas willen N-VA, MR, Open VLD en CD&V daar niet van weten."

"Van der Maelen heeft zijn eigen waarheid"

N-VA-Kamerlid Sophie De Wit stelt dan weer dat Van der Maelen vooringenomen is. "Zijn alternatief rapport is zijn eigen waarheid. Hij is daarmee van bij aanvang van de commissie vertrokken en was daar niet van weg te houden."

"Wij proberen ons te baseren op wat we echt gehoord hebben tijdens de hoorzittingen", aldus De Wit. "Er is inderdaad lobbywerk geweest, zoals er voor zoveel zaken gelobby is. Maar om nu te zeggen dat de wet op maat is geschreven van iemand of iets, daar zijn geen echte bewijzen voor. En dan moeten we dat durven zeggen, je moet niet iets maken van iets dat er niet is."

Open VLD-Kamerlid Vincent Van Quickenborne verwijt Dirk Van der Maelen "alternatieve feiten" te geven. "Een onderzoekscommissie moet de feiten reconstrueren en alle gestelde vragen beantwoorden. Dat hebben we gedaan. In een eindrapport is er enkel plaats voor feiten, niet voor alternative facts, geruchten of complottheorieën die niet gestaafd kunnen worden. Ook de voorzitter van de commissie moet dat weten.”