Bijzondere Belastinginspectie int 442.000 euro per controleur

Sinds vorig jaar werkt de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) met een zogenaamde performantie-indicator: per controleur moet er elk  jaar gemiddeld minstens 250.000 euro worden teruggevorderd van fraudeurs. Uit pas gepubliceerde cijfers blijkt dat die doelstelling in 2017 ruimschoots werd gehaald. Het feit dat de BBI met zulke doelstellingen werkt, lokt wel kritiek uit.

"Werkt de BBI met performantie-indicatoren?" Dat vroeg Peter Vanvelthoven (SP.A) deze week in de Kamer aan minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Ja, antwoordde de minister: "Voor de geïnde bedragen bedraagt de doelwaarde 125.000 euro per ambtenaar per semester", dus 250.000 euro per jaar. Voor meer details verwees hij naar het Bestuursplan van de FOD Financiën. Sinds gisteren staat het nieuwe Bestuursplan voor 2018 online, en daarin staat ook of de doelstellingen van 2017 gehaald zijn. Per BBI-controleur werd er gemiddeld 221.171 euro per semester geïnd, or ruim 442.000 euro op jaarbasis.

De buitenwereld was niet op de hoogte van het bestaan van deze doelstelling voor BBI-controleurs. De Franstalige krant Le Soir zette het vandaag op zijn voorpagina. Het lokte op Twitter een felle reactie uit van VUB-professor Michel Maus. Volgens hem leiden zulke targets tot chantage en manipulatie door de belastingcontroleurs.

De BBI zelf zegt echter in Le Soir dat de performantie-indicator geen druk legt op individuele controleurs om hun target te halen. Dossiers zijn niet met elkaar te vergelijken, klinkt het, en zijn ook niet allemaal netjes voor het einde van het semester afgerond.  Bovendien is het werk van de BBI teamwerk, geen werk van individuen, zegt Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën.

Er bestaan ook nog andere becijferde doelstellingen voor de BBI. Om "zekerheid te geven aan de publieke opinie dat grootschalige fraude­fenomenen daadwerkelijk worden aangepakt", moet in minstens de helft van de dossiers resultaat worden geboekt.  Die doelstelling werd niet gehaald: volgens het Bestuursplan werd in 2017 slechts 41,8 procent van de dossiers met succes (voor de BBI) afgerond.