Videospeler inladen...

Federale regering heeft een akkoord over energiepact en zware beroepen

De regering-Michel heeft een goedevrijdagakkoord: er is een akkoord over een energiepact waarbij de wettelijk voorziene kernuitstap in 2025 blijft behouden. Er komt wel een strikte monitoring van de energieprijzen en de bevoorrading. Voor de zware beroepen voor ambtenaren zijn criteria vastgelegd. 

Het energiepact steunt op de vier criteria die de regering al had vastgelegd: bevoorradingszekerheid, betaalbaarheid, veiligheid van de installaties en CO2-uitstoot. Om een evenwicht te vinden tussen deze criteria heeft de regering een aantal maatregelen genomen.

  • Zo wordt er een energienorm vastgelegd. Die moet ervoor zorgen dat de energiekost voor de bedrijven in lijn blijft met die van de buurlanden.
  • De regering werkt aan een mechanisme om de productie van energie rendabel te maken. Het gaat om hernieuwbare energie, maar mogelijk ook over gascentrales.
  • Er wordt een monitoringcomité opgericht dat permanent de realisatie van de energie-omslag in de gaten zal houden en indien nodig kan bijsturen. In dat comité zullen de federale en gewestelijke en de sociale partners vertegenwoordigd zijn.
  • De regering zal samen met de gewesten werken aan een plan om de klimaatdoelstellingen te bereiken die ons land heeft aangegaan. 

De weg naar het energiepact

Het energiepact bepaalt het energiebeleid in ons land tot 2050. Speerpunt is dus de kernuitstap in 2025. De vier ministers van Energie in dit land kwamen in december vorig jaar al tot een akkoord over het pact, maar ze moesten wel nog terugkoppelen naar hun eigen regering.

Enkele dagen later gaven de Brusselse en de Waalse regering groen licht. In de Vlaamse en federale regering bleven de onderhandelingen aanslepen. De federale regering bestelde zelfs een nieuwe studie die moest becijferen wat de precieze gevolgen zouden zijn van de verschillende scenario’s.

Moeizame communicatie van federaal minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) over die studie en een rekenfout deden het vertrouwen tussen de regeringspartijen geen goed in de discussie, maar de partijen zijn het uiteindelijk dan toch eens geraakt.

Criteria zware beroepen

De regering heeft in het kader van de pensioenhervorming ook een akkoord bereikt over de criteria voor zware beroepen, zowel voor de overheidssector, de privé en de zelfstandigen. Wie aan die criteria voldoet zal vroeger op pensioen kunnen of een hoger pensioen kunnen krijgen. De minimumleeftijd voor pensioen is 60 jaar.

De regering heeft de criteria als volgt vastgelegd:

  • Fysiek zware arbeid
  • Onregelmatige werkuren
  • Gevaarlijk werk
  • Stress

Maar het criterium stress kan alleen in rekening worden gebracht als verzwarend criterium.  

Voor wie aan één criterium voldoet, zal een gewerkt jaar voor 1,05 jaar van de loopbaan gelden. Voor twee criteria zal het gewerkt jaar voor 1,10 jaar gelden en voor drie criteria 1,15 jaar. In het gunstigste geval kan iemand daarbij zes jaar vroeger op pensioen gaan.

De huidige gunstige regimes voor militairen en het rijdend personeel van de NMBS verdwijnen, maar er is een overgangsperiode van 20 jaar ingebouwd.

Minister van Pensioen Bacquelaine gaat nu onderhandelen met de sociale partners over de concrete toepassing op beroepen van deze criteria. Als die een akkoord bereiken zal het Planbureau berekenen wat dat zal kosten en nadien komt het dossier opnieuw op de tafel van de regering.

Meest gelezen