Kamer keurt pensioenhervorming gemeentepersoneel goed

De plenaire Kamer heeft donderdag, meerderheid tegen oppositie, de pensioenhervorming voor de lokale ambtenaren goedgekeurd.  

Ambtenaren van steden en gemeenten die een tijdlang contractueel hebben gewerkt, zullen door die hervorming een "gemengd pensioen" krijgen.

De hervorming van minister van Pensioenen Daniël Bacquelaine (MR) moet een rem zetten op de zeer sterk stijgende pensioenkosten van steden en gemeenten. Lokale ambtenaren die vast benoemd zijn, krijgen nu een hoger ambtenarenpensioen voor hun hele loopbaan, ook als ze voor hun vaste benoeming een tijdlang contractueel hebben gewerkt. Na de hervorming zullen ze een gemengd pensioen krijgen, met een werknemerspensioen voor hun contractuele jaren en een ambtenarenpensioen voor het vastbenoemde deel van hun carrière. Er komt ook een stimulans voor steden en gemeenten om een tweede pensioenpijler uit te bouwen voor hun contractueel personeel.

De definitieve goedkeuring van het wetsontwerp moest enkele maanden wachten vanwege een belangenconflict dat het parlement van de Franstalige Brusselaars had ingeroepen tegen de tekst.

De ministerraad besliste intussen al dat de federale overheid van 2018 tot 2020 jaarlijks 121 miljoen euro zal besteden aan de financiering van de pensioenen van de lokale besturen. Het is de eerste keer dat de federale staat rechtstreeks bijdraagt aan de vermindering van de pensioenlast van de gemeenten.

Bij de oppositie waren er onthoudingen bij Vlaams Belang en V&W.