Video player inladen ...

Vlaamse regering investeert 100 miljoen euro overschot in eenmalige maatregelen

De Vlaamse regering heeft voor het paasreces de resultaten van de begrotingscontrole voorgesteld. Door de aanhoudende economische groei is er een eenmalig begrotingsoverschot van 207 miljoen euro. Daarvan wordt 100 miljoen euro gespendeerd aan eenmalige maatregelen. Daarnaast wordt er een buffer voorzien van 107 miljoen euro om de regeerperiode volgend jaar in evenwicht af te sluiten. Over de betonstop is er nog geen akkoord binnen de Vlaamse regering.

De Vlaamse regering heeft vandaag een vijftigtal punten besproken op de laatste ministerraad voor het paasreces. Bij de begrotingsopmaak van vorig jaar werd uitgegaan van een economische groei van 1,7 procent, maar dat percentage werd bijgesteld tot 1,8 procent. Daardoor is er extra financiële ruimte gekomen voor beleidsmaatregelen.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) meldt dat er een begrotingsoverschot is van 207 miljoen euro. Daarvan zal 100 miljoen euro geïnvesteerd worden in eenmalige maatregelen. 107 miljoen euro wordt gebruikt als buffer om de begroting volgend jaar in evenwicht te houden.

"Vlaanderen zal ondermeer ingaan op de vragen van de federale regering over het energiepact. Vlaanderen zal het energiepact omzetten in een concreet actieplan", meldt Willem Van Mullem vanop de persconferentie aan het Martelarenplein in Brussel.

"De begrotingscontrole was een meevaller door de gunstige economische groei. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) gaat 9 miljoen euro extra investeren ter ondersteuning van de leerkrachten in het basisonderwijs. Directeurs van een school met honderd leerlingen of meer worden volledig lesvrij gemaakt. Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) kondigt een extra investering van 20 miljoen euro aan om de vloot van De Lijn te vergroenen. Op die manier wordt De Lijn volgens Weyts de vervoersmaatschappij met de grootste hybride vloot in de Benelux", aldus Van Mullem.

Minister van Begroting Bart Tommelein (Open VLD) kondigde aan dat er ook geld wordt geïnvesteerd in maatregelen tegen energiearmoede.

Nog geen akkoord over de betonstop in Vlaanderen

De Vlaamse regering heeft nog geen akkoord bereikt over de betonstop in Vlaanderen. "We hebben een heel constructief gesprek gehad en iedereen heeft het engagement bevestigd om werk te maken van een andere manier om met open ruimte om te gaan. Na de paasvakantie zitten we opnieuw rond de tafel", reageert minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V).

In de aanloop naar de bespreking van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (de betonstop) in de ministerraad was al gebleken dat vooral Open VLD het dossier nog "niet rijp" vond om te landen. Het dossier is vrijdag grondig besproken in de regering-Bourgeois, maar een akkoord om tegen 2040 niet meer bij te bouwen, kwam niet uit de bus. 

Grootste vakbond basisonderwijs COV wil echt plan voor basisonderwijs

De grootste vakbond van het basisonderwijs COV beschouwt de maatregelen van minister Crevits als "een uitgestoken hand en een eerste stap in de goede richting". Dat heeft de algemeen secretaris van COV Marianne Coopman bevestigd aan VRT NWS.

Maar Coopman eist een echt plan voor het basisonderwijs. "We blijven hameren op de noodzaak van een echt strategisch plan voor het basisonderwijs met een financiering die ambitieuzer is dan die van vandaag. We verwachten onmiddellijk na de paasvakantie een voorstel en een uitnodiging voor verdere gesprekken", aldus Coopman. De vakbond sluit acties niet uit als er geen rekening wordt gehouden met die eisen.

Video player inladen ...