Spoorlopers riskeren voortaan fikse administratieve boete

Spoorlopers en mensen die zich misdragen op de trein of in en rond stations riskeren in de toekomst een fikse administratieve boete. De Kamer heeft daarover een wetsontwerp van minister van Mobiliteit François Bellot (MR) goedgekeurd. 

De nieuwe wet moet ervoor zorgen dat overtreders effectief een sanctie oplopen. Vandaag leiden overtredingen vaak tot lange, zware en dure procedures en blijft de vervolging soms zonder resultaat.

Net als bij de GAS-boetes, zullen zogenoemde sanctionerende beambten de sancties kunnen opleggen. In dit geval: het personeel van de NMBS of Infrabel. Zij zullen daarvoor een opleiding krijgen. 

Het ontwerp voert vier basiscategorieën in van administratieve boetes met als vaste basisbedragen 50, 100, 250 en 300 euro. Ook spoorlopen - een van de belangrijkste oorzaken van vertragingen - behoort tot de overtredingen die op deze manier bestraft kunnen worden. Wie binnen het jaar eenzelfde overtreding begaat, riskeert een strengere sanctie.

Spoorwegbeheerder Infrabel is tevreden met de nieuwe wet. "Het gevoel van straffeloosheid wordt aangepakt."