Vandaag is het Wereldautismedag: "Wij zijn niet allemaal zoals Ben X of Rain Man"

Vandaag, 2 april, is het Wereldautismedag.  Een dag waarop mensen als Stijn aandacht vragen voor de drempels die ze ervaren. Stijn was 16 toen hij te horen kreeg dat hij autisme had. Een paar dagen geleden stuurde hij ons een brief waarin hij aangaf dat hij zijn verhaal kwijt wou. 

"De wereld zie ik chaotisch want ik krijg via mijn zintuigen allerlei prikkels binnen waarvan ik niet weet wat ik ervan moet onthouden. Ik ben iemand die let op details en moeilijkheden kan ondervinden met veranderingen. Het is voor mij dan ook niet evident om te communiceren met anderen."      

De passage hierboven komt uit de brief van Stijn, en geeft aan waarmee hij worstelt. Al valt het met dat communiceren best mee."Ik kom met mijn verhaal naar buiten omdat ik wil aantonen dat mensen met autisme heel divers zijn", zegt Stijn. "Heel anders dan het beeld dat je van ons krijgt in films als "Ben X" en "Rain Man". Ben X is een jongen die alleen maar gamet en niet communiceert.  Ik game nooit en communiceer wel. "Ben X" wekt de indruk dat mensen met autisme heel stil zijn en zich uitsluitend met zichzelf bezighouden. Maar wij zijn lang niet allemaal zo."

Ben X is een jongen die alleen maar gamet en niet communiceert. Ik game nooit en communiceer wel

Stijn is intussen 25, en werkt vandaag als vrijwilliger voor Mediaraven, een organisatie die kinderen en jongeren wegwijs maakt in de wereld van de digitale media. "Toen ik op mijn 16de vernam dat ik autisme had, heb ik er meteen een film over gemaakt. Zo heb ik Mediaraven leren kennen. Zij hebben mij toen geholpen en nu help ik hen."

Op z'n 16de zat Stijn nog op de schoolbanken. Op z'n schooltijd kijkt hij met gemengde gevoelens terug. "Ik kon moeilijk contact maken met medeleerlingen. Ze beschouwden me als een streber omdat ik in de klas hard mijn best deed. Maar ik moest wel mijn best doen, want ik had moeite met leren. In de lessen lichamelijke opvoeding speelden we voetbal maar ik wist gewoon niet wat ik met de bal moest aanvangen. Ik begreep de regels niet."    

Als we op school moesten voetballen, wist ik gewoon niet wat ik met de bal moest aanvangen. Ik begreep de regels niet 

Als hij terugblikt op die periode, beseft Stijn dat hij toen toch wel wat gelijkenissen vertoonde met Ben X. Want ook hij was geïsoleerd. "Pas na de diagnose heb ik begrepen wie ik ben, en heb ik mezelf kunnen ontplooien. Ik ben na de diagnose grafische vormgeving gaan studeren. Wat ik toen heb opgestoken, pas ik nu toe bij Mediaraven. Ik ben daar heel gelukkig, want het werk ligt me en het is ook het enige wat ik kan." (lacht)        

Stijn is blij dat er in de samenleving meer aandacht komt voor autisme. Zo maakt de Vlaamse overheid geld vrij voor inleefsessies, waarin mensen kunnen ervaren hoe het is om met autisme te leven. Stijn geeft zelf een voorbeeld: "Als ik aan de bibliotheekbalie mensen aanspreek, zie ik ze soms denken: wat komt die jongen hier doen, hij komt naar een boek vragen maar weet niet hoe hij het moet uitleggen. Voor mensen die met klanten werken, zou ik zo'n inleefsessie zeker aanbevelen."

Stijn heeft vorig jaar een videodagboek bijgehouden waarin hij vertelt hoe hij de stad ervaart. Klik hierboven op de afbeelding om de video te bekijken.

Meer weten over autisme en de inleefsessies? Klik hier om de website van Vlaamse Vereniging Autisme te bekijken.

Meest gelezen