Sophie Kip

Branden kostten in 2015 het leven aan 58 mensen

In 2015 zijn in België 58 mensen om het leven gekomen bij branden. Dat blijkt uit de brandweerstatistieken voor 2015, de eerste sinds de brandweerhervorming. Er raakten 1.307 burgers en 57 brandweerlieden gewond bij branden, van wie 923 burgers en 37 brandweerlieden bij woningbranden. De brandweerlui hadden gemiddeld 11 minuten 7 seconden nodig om op de plaats van een brand aan te komen na de ontvangst van het alarm.

In totaal hebben de nieuwe hulpverleningszones 556.570 interventies uitgevoerd in 2015, waarvan 330.040 interventies waarbij dringende medische hulp geboden werd.  (Bij de hervorming zijn de 250 voormalige brandweerkorpsen samengesmolten tot 34 hulpverleningszones en brandweer Brussel)

Er werden in totaal 3.664 mensen gered. Het gaat om personen die niet op eigen kracht en zonder interventie van de brandweer uit een gevaarlijke situatie geraakt zouden zijn. Het grootste aantal reddingen werd uitgevoerd in zone Brussel (378 personen).

De statistieken van 2015 kunnen niet vergeleken worden met de voorgaande jaren, omdat die toen minder volledig waren. Toch lijkt het aantal interventies voor brand jaarlijks licht af te nemen. Interventies in de categorie "reddingsinterventies en technische interventie" nemen dan weer toe. Na de ambulancediensten was de categorie interventies met "gevaarlijke dieren" de grootste. Daarbij gaat het voornamelijk om het verwijderen van wespennesten.