Kardinaal De Kesel eert Franse agent die leven gaf tijdens gijzeling

Kardinaal Jozef De Kesel heeft in zijn homilie tijdens de viering van de paaswake in de Sint-Romboutskathedraal van Mechelen hulde gebracht aan Arnaud Beltrame, de Franse politieagent die vorige week tijdens een gijzeling in het zuiden van Frankrijk de plaats innam van een gegijzelde vrouw en dat met zijn leven bekocht.

"Heel Frankrijk rouwt in deze dagen om luitenant-kolonel Arnaud Beltrame. Ook wij allen bewonderen met grote eerbied wat hij heeft gedaan", zei De Kesel. "Ook het burgerschap lag hem nauw aan het hart. Met een groot verantwoordelijkheidsgevoel, fier op zijn land en zijn rijke traditie. Hij was ook een overtuigd christen geworden. Burger en christen, die twee zijn niet te scheiden. In wat hij gedaan heeft, zien we een glimp van wat met het paasmysterie is bedoeld."

De Kesel zei ook dat mensen een samenleving waar tweedracht heerst de rug moeten toekeren: "Pasen komt van het woord pascha en het betekent: doorgang, overgang. Het gaat om de overgang van duisternis naar licht, van haat naar liefde, van onrecht naar menselijkheid, van dood naar leven (...) Want de dood gebeurt niet alleen op het einde van ons leven. Het betreft niet alleen het leven na de dood. De dood heerst ook midden in het leven. Overal waar het leven bedreigd of belemmerd wordt. Of waar mensen elkaar de dood aandoen.

"Dat soort samenleven, gebaseerd op tweedracht en haat, moeten we de rug toekeren. Daarvan worden we bevrijd. Tot het nieuwe leven waarin Christus zelf ons is voorgegaan, Hij, de eerste van wie zijn opgestaan."